Kaasav eelarve 2023

24.08.23

21.oktoobril lõppes hääletamine Türi valla kaasava eelarve projektide toetuseks ning eile kogunes kaasava eelarve ajutine komisjon, et e- ja paberhääled kokku lugeda.

Kokku oli kehtivaid hääli 852 mis on mõnevõrra rohkem kui viimasel kolmel aastal. Kaasava eelarve komisjoni esimees Kati Nõlvak tõi välja, et kui varasematel aastatel on võistlustules olnud 10 ideed, siis sel aastal said kodanikud hääletada viie idee vahel. „Kui viimasel kolmel aastal on häälte arv olnud 830 ringis ning need on jagunenud 10 idee vahel, siis seekord on statistiliselt ühe idee kohta hääletajaid kaks korda rohkem," rõõmustas Nõlvak.

Kõige rohkem hääli kogus Laupa mõisaparki muusikainstrumentide soetamine ja paigaldamine. Kokku sai idee 312 häält, millest 153 olid e-hääled ning 159 olid paberhääled. Teisele kohale tõusis Kabala mõisapargi staadioni palliplatsi katete uuendamine, mis kogus 148 e-häält ja 60 paberhäält ehk ühtekokku 208 häält.

 Idee

Maksumus

Kehtivaid e-hääli

Kehtivaid paberhääli

Kokku

 Muusikaaia rajamine Laupa mõisaparki: välialadele  mõeldud muusikainstrumentide soetamine ja paigaldus  Laupa kooli naabrusesse 

 25 000 € 

153

159

312

 Kabala mõisapargi staadioni ja palliplatsi katete uuendamine (parendamine) 

 25 000 € 

148

60

208

 Rajada ühisprojekti raames madalseiklusrada Väätsa Põhikooli kõrvale

 24 004 € 

119

0

119

 Käru terviseraja virgestusala ja mänguväljaku uuendamine 

 24 891 € 

65

46

111

 Teeme Türi põhikooli ja spordihoone siseõue kogukonnale võimaluste rohkemaks 

 11 500 € 

99

3

102

 

 Kokku: 

584

268

852

 

Türi valla kaasava eelarve suuruseks on 50 000 eurot ning toetatakse vähemalt kahte ideed. Kaasav eelarve toimus nüüd seitsmendat korda. Selle aja jooksul on rahastatud 13 projekti. Varasemalt on võiduprojektid läinud Kärusse (4 projekti),  Laupale (3 projekti), Kabalasse (2 projekti) ning Türi linna, Väätsa alevikku, Kahalasse ning Kõrgessaarde (1 projekt).

 

*********************************

Oktoobrikuu kolmandal päeval kogunes 13-liikmeline ajutine komisjon ja üheskoos selgitati välja need objektid, mis lähevad ajavahemikul 10.- 21. oktoober rahvahääletusele. Komisjon otsustas rahvahääletamisele esitada järgmised ideed:  

  1. Kabala mõisapargi staadioni ja palliplatsi katete uuendamine (parendamine). Eesmärgiks on spordi ja tervise edendamine Kabala külas, mille raames uuendatakse ja täiustatakse sportimisvõimalusi ja parandatakse elanikkonna liikumisharrastusi ning –harjumusi. Idee kogumaksumus 25 000€. 

  2. Käru terviseraja virgestusala ja mänguväljaku uuendamine. Eesmärgiks on parandada virgestusala ja mänguväljaku olukorda. Jõuseadmete uuendamisega luuakse rohkem võimalusi sportimiseks kõigile terviseraja kasutajatele, samuti saaks veel paremini kasutada terviseraja võimalusi kehalise kasvatuse tundides ja treeningute läbi viimiseks. Mänguväljaku seadmete korrastamine ja uuendamine tooks terviserajale rohkem lastega peresid, soodustades sel moel perekondlikke ühistegevusi ning tervislike eluviiside juurutamist juba lapseeas. Idee kogumaksumus 24 891€   

  1. Muusikaaia rajamine Laupa mõisaparki: välialadele mõeldud muusikainstrumentide soetamine ja paigaldus Laupa kooli naabrusesse. Muusikaaed loob uue võimaluse vabas õhus tegutsemiseks, ühendades füüsilise ja vaimse tegevuse. Muusikaaia külastajad saavad ise helide ja rütmidega eksperimenteerides luua muusikaelamusi ning tunnetada helide ja rütmide kooskõla. Muusikaaed võimaldab loomingulist tegevust tervistavas vabas õhus nii lastele, eakatele kui ka puuetega inimestele. Idee kogumaksumus 28 553€, kaasavast eelarvest 25 000€. 

  1. Teeme Türi põhikooli ja spordihoone siseõue kogukonnale võimaluste rohkemaks.  Soovime muuta Türi PK ja spordihoone siseõue enam liikumisvõimalusi pakkuvaks ja kogukonnasõbralikumaks. Kaunis õu ja kooli ümbrus on muutunud nii õpilaste, perede kui Türi külaliste üheks lemmikjalutuskohaks. Projektiga soovitakse kooliõuele paigaldada 3 välitenniselauda, jalgratta teenindusjaam koos lisatööriistadega, lauatennise reketite komplektid. Idee kogumaksumus 11 500€.  

  1. Rajada ühisprojekti raames madalseiklusrada Väätsa Põhikooli kõrvale. Täiendada Väätsa kooli, kui ka „liikuma kutsuva kooli", ümbrust, rajades kooli kõrvale kvaliteetse ja mitmekülgse madalseiklusraja laste vabaaja veetmise võimaluste parendamiseks. Idee kogumaksumus 24 004€. 

Hääletustulemused selgitab komisjon välja hiljemalt 3. novembril 2022 ja vallavalitsus avalikustab need Türi valla veebilehel ja ajalehes Türi Rahvaleht.

Kaasava eelarve suurus on 50 000 eurot ning rahastatakse vähemalt kaks objekti, mille minimaalne rajamise kulu on 5000 eurot ning maksimaalne 25 000 eurot.

Kaasavat eelarvet reguleerivad korrad Türi vallas: 

Türi valla 2023. aasta eelarves kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord

Kogukondliku kokkuleppe alusel vallaeelarve osa koostamine (Türi valla finantsjuhtimise kord)