Kogukonnakogud

3.06.19

Kogukonnakogu on omavalitsuse tööorgan- elanikkonna valla juhtimisse kaasamiseks ning piirkondlike huvide kaitsmiseks ja väljendamiseks.

Türi valla haldusterritooriumil on moodustatud kaks kogukonnakogu - Käru kogukonnakogu ja Väätsa kogukonnakogu (Türi Vallavalitsuse 05.12.2017 korraldus nr 322).

Käru kogukonnakogu koosseis:

1) Jaanis Ansi;
2) Heili Burmeister;
3) Elari Hiis;
4) Riina Hunt;
5) Janelle Leenurm;
6) Ülle Sizask;
7) Jaanar Sõmer;
8) Rutt Vaarmari.

Väätsa kogukonnakogu koosseis:

1) Maarja Ahveldt;
2) Riina Annus;
3) Ulvi Hantson;
4) Eve Kinsiver;
5) Viivi Kruusmann;
6) Elle Kütt;
7) Heigo Laaneoks;
8) Signe Lieberg;
9) Margit Lugna;
10) Lauri Läänemets;
11) Anneli Mand;
12) Tiia Mettus;
13) Kaire Parmaste;
14) Taavi Parts;
15) Rait Pilipenko;
16) Kadri Pius;
17) Vello Pops;
18) Heleri Raasik;
19) Kaja Sepp;
20) Andrus Suurkivi;
21) Heimo Tammiste.

Kogukonnakogu koosseisu volitused kehtivad Türi Vallavolikogu I koosseisu volituste lõppemiseni.