Kogukonnakogud

 

Elanikkonna valla juhtimisse kaasamiseks ning piirkondlike huvide kaitsmiseks ja väljendamiseks võib omavalitsusorganite tööorganina moodustada piirkondliku kogukonnakogu (Türi valla põhimäärus § 48).
Kogukonnakogu koosolekul otsustatu vormistatakse kirjalikult ning esitatakse 5 tööpäeva jooksul ametiasutusele, kes edastab selle vastavalt pädevusele kas vallavolikogule, vallavalitsusele või asjaomasele ametnikule.
Kogukonnakogud moodustatakse vallavolikogu volituste perioodiks.

Käru kogukonnakogu koosseis

1) Eva Seera;
2) Alice Sizask;
3) Janelle Leenurm;
4) Meelis Brett;
5) Heili Burmeister (esindaja);
6) Meelike Noormann;
7) Liia Sizask;
8) Aljona Suržikova;
9) Timo Tuisk;
10) Karoliine Karu;
11) Elari Hiis;
12) Eha Metsallik;
13) Eha Vist;
14) Rein Liivik;
15) Rutt Vaarmari. 

Taikse–Tännassilma–Mäeküla kogukonnakogu koosseis

1) Egle Heinsar (esindaja);
2) Jaanus Heinsar;
3) Ene Rannik;
4) Heino Rannik;
5) Heinar Linke;
6) Aime Linke;
7) Rutt Purkart;
8) Eda Lippur;
9) Piret Lai;
10) Jüri Lai;
11) Heli Petrovits;
12) Tiina Teppo;
13) Ülle Pent;
14) Liivi Rehela.

Väätsa kogukonnakogu koosseis

1) Madis Vellama;
2) Leida Madrus;
3) Meelis Pilipenko;
4) Heimo Tammiste;
5) Made Piho;
6) Liis Sepp;
7) Maire Laar;
8) Rait Pilipenko;
9) Maarja Ahveldt;
10) Kaja Sepp (esindaja);
11) Marge Martjak;
12) Toomas Hirbaum;
13) Sirlika Loitmets.

Taikse kogukonnakogu koosseis:

1) Kristina Gudinas;
2) Märt Murd (esindaja).