SF teavituse info

17.02.17

 

 

 

 

 

Projekti nimetus: EU 503448 Türi valla Türi linna Kaare tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava ning tänavatele Edelaraudtee tööstusala sissesõitude rekonstrueerimine.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi  piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringutoetuste meetmest.

Toetuse summa: 553 716,35 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Rekonstrueeritakse Türi vallale kuuluvad avalikus kasutuses olevad F.R.Kreutzwaldi  ja Kaare tänavad  ning Edelaraudtee ettevõtlusalale  sissesõidud. Laiendatakse Kaare tänavat, rajatakse tänavatele kõnniteed ja kaasaegne valgustus. 

Projekti eesmärk:  Olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja selle loomine olemasoleva ettevõtlusala ning lisanduvate uute tööstus- ja ettevõtluskruntide juurde. Tagatakse kvaliteetsem ja ohutum ligipääs ettevõtlus/tööstusalale ja tänavate ääres asuvatele ettevõtetele.

Projekti tulemus: Paraneb eeskätt suurtel ja rasketel transpordivahenditel (tänavat laiendatakse) ligipääs ettevõtlus/tööstusalale ja tänava ääres asuvatele ettevõtetele. Kõnniteede ja ülekäigukohtade rajamisega ning tänavavalgustuse rekonstrueerimisega paraneb märgatavalt liiklusohutus tänavatel (sh ratastoolis liikujatel) ja ligipääsetavus ettevõtetele. Töötajatele on loodud turvaline liikumisviis tööle ja koju. Suureneb ettevõtlus/tööstusala atraktiivsus uute ettevõtete ja töökohtade tekkeks. Piirkonna ettevõtete konkurentsivõime tugevneb ja nende tulu kasvab.

Projekti teostamise tähtaeg: 15. detsember 2017.

 

 

Projekti EU 2014-2020.2.04.16-0027 "Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Türi valda" raames ehitab Türi vald tervisekeskuse tarbeks uue, kaasaegse ja kehtivatele ruuminõuetele vastava hoone, kus osutatakse lisaks esmatasandi tervishoiu kohustuslikele põhiteenustele (lisandub füsioteraapiateenus, koduõde saab töökabineti) valikut teiseseid ja toetavaid tervishoiuteenuseid. Projekti tulemusena suureneb teenuste kvaliteet ja kättesaadavus – eeskätt tänu füüsilise keskkonna paranemisele.
Toetuse summa: 924 999,75 eurot. Projekti kogumaksumus: 1 856 431 eurot.
Projekti periood: 18. mai 2015 – 28. veebruar 2019.