Sotsiaalhoolekandeline abi

7.05.18
 • Sotsiaalhoolekandeline abi jaguneb järgmiselt:
  1) riigi korraldatav abi;
  2) kohaliku omavalitsuse ehk Türi valla korraldatav abi.
 • Sotsiaalhoolekandeline abi on:
  1) isikule antav mitterahaline hüvitis;
  2) isikule makstav rahaline hüvitis.
 • Türi valla sotsiaalhoolekandelise abi liigid on:
  1) mitterahaline hüvitis (Türi valla osutatavad või korraldatavad sotsiaalteenused);
  2)  rahaline hüvitis (Türi valla eelarvest isikule rahasummana makstav sotsiaaltoetus).
 • Türi valla osutatavad sotsiaalteenused:

  1) koduteenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) isikliku abistaja teenus;
  4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  5) eluruumi tagamise teenus;
  6) juhuveona osutatav sotsiaaltransporditeenus;

  Teisi sotsiaalteenuseid Türi vald ise ei osuta, vaid korraldab abivajajale teenuse saamise.
 • Hüvitise saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord