Vabad töökohad

 

Tööd saab perekeskuse MÄNGUTOA JUHENDAJA

kandideerimise tähtaeg 22.03.2019

 

Otsime Sind, särasilmne ja hakkaja inimene, kes Sa soovid panustada laste ja perede heaolusse ning Sul on:

 • varasem lapsehoiu ja/või laste ja peredega töötamise kogemus
 • algatus- ja eestvedamise soov ja oskus
 • arusaam varase lapseea ja vanemaks olemise toetamise olulisusest

 

Ootame Sind kandideerima Türile loodavasse perekeskusesse MÄNGUTOA JUHENDAJAKS

Peamised tööülesanded:

 • kujundada keskkonda, kus väikelaste vanematel on tore omavahel suhelda ja lastel vahva mängida
 • pakkuda lühiajalist lapsehoiuteenust
 • lüüa kaasa peredele mõeldud ürituste ja perekeskuse muude tegevuste korraldamisel

 

Kasuks tuleb:

 • lõpetatud või omandamisel õpinguid hariduse, tervise, psühholoogia või sotsiaalvaldkonnas
 • soov õppida ja areneda perekeskse ennetustöö läbiviimisel kogukonnas

 

Omalt poolt pakume:

 • osalist ja paindlikku tööaega (koormusega 0,5 ametikohta)
 • professionaalset tuge, väljaõpet ja täienduskoolitusi
 • kuulumist laiemasse perekeskuste võrgustikku
 • võimalust kaasa rääkida ja olla uue algatuse käivitamise juures

 

Kandideerimise soovist  anna teada esitades CV, avaldus ja lühike põhjendus, miks Sa soovid kandideerida hiljemalt 22.03.2019 aadressile: Rynno.Lass@tyri.ee

 

Täpsustavad küsimused: Tiina Tõemets, SA Lapse Heaolu Arengukeskus tiina@lapseheaolu.ee

või Rünno Lass, Türi Vallavalitsus Rynno.Lass@tyri.ee

Mida loodav perekeskus endast kujutab, loe siit: www.lapseheaolu.ee

 

__________________________________________________

 

Tööd saab perekeskuse PROJEKTIJUHT

kandideerimise tähtaeg 22.03.2019

 

Otsime Sind, särasilmne ja hakkaja inimene, kes Sa soovid panustada laste ja perede heaolusse ning Sul on:

 • soovi olla algatajaks ja eestvedajaks loodava perekeskuse käivitamisel
 • avatud meel ja hea suhtlemisoskus
 • arusaam varase lapseea ja vanemaks olemise toetamise olulisusest
 • lõpetatud või omandamisel õpinguid hariduse, tervise, psühholoogia või sotsiaalvaldkonnas
 • arvutiga töötamise oskus

Ootame Sind kandideerima Türile loodava PEREKESKUSE PROJEKTIJUHI KOHALE

Peamised ülesanded:

 • käivitada perekeskuse tegevus
 • korraldada keskuse igapäevast tööd, koguda statistikat ja osaleda keskuse arendamisel
 • kirjutada projekte keskuse tegevuseks täiendavate vahendite leidmiseks
 • hoida perekeskuse meeskonda ühtsena
 • luua ja hoida koostöösuhteid perekeskuse partneritega
 • kujundada keskuses sõbralik keskkond, kuhu pered soovivad tulla

 

Kasuks tuleb:

 • kogukonna tundmine
 • varasem kogemus töötamisel laste ja peredega
 • meeskonnatöö oskused ja selle väärtustamine
 • inglise keele oskus

 

Omalt poolt pakume:

 • osalist ja paindlikku tööaega (koormusega 0,5 ametikohta), alates september 2019 täiskohaga tööaega
 • professionaalset tuge, väljaõpet ja täienduskoolitusi
 • kuulumist laiemasse perekeskuste võrgustikku
 • võimalust kaasa rääkida ja olla uue algatuse käivitamise juures

 

Kandideerimise soovist  anna teada esitades CV, avaldus ja lühike põhjendus, miks Sa soovid kandideerida hiljemalt 22.03.2019 aadressile: Rynno.Lass@tyri.ee

 

Täpsustavad küsimused: Tiina Tõemets, SA Lapse Heaolu Arengukeskus tiina@lapseheaolu.ee

või Rünno Lass, Türi Vallavalitsus Rynno.Lass@tyri.ee

Mida loodav perekeskus endast kujutab, loe siit: www.lapseheaolu.ee

 

________________________________________________________

 

Tööd saab Türi UJULA JUHATAJA
kandideerimise tähtaeg 22.03.2019
 
SA Türi Arendus Sihtasutus kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse liikme ametikoha täitmiseks.
 
Sihtasutuse ülesandeks on lisaks muudele tegevustele rahvatervise edendamiseks spordi- ja liikumisharrastuste võimaluste arendamine Türi vallas. Juhatuse liige vastutab eelpoolnimetatud ülesande täitmisel Türi ujula igapäevase juhtimise ja arendamise eest, teeb koostööd teiste Türi valla spordi ja rahvatervise valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega.
 
Kandideerimise eelduseks on:
• varasem majandus- ja või finantsjuhtimise alane kogemus;
• inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
• algatus- ja analüüsivõime;
• turundusvaldkonna tundmine;
• huvi spordi- ja rahvatervise valdkonna vastu;
• hea suhtlemisoskus ning valmisolek teha koostööd teiste organisatsioonidega
 
Kandideerijal palume esitada:
• kirjalik avaldus, motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kandidaadi visioonTüri ujula arendamisest ja rahvatervise edendamisest Türi vallas;
• palgasoov
 
Tööle asumine alates 01.06.2019. Töökoht asub Türi linnas. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni neli aastat.
 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 22.03.2019 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil: vallavalitsus@tyri.ee Info tel.: 5082755