Tööpakkumised

 

Türi Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Käru Põhikooli DIREKTORI ametikohale.

 
Esitatavad nõuded:
* magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
* juhtimiskompetentsus ja –kogemus.
Juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades:
* organisatsiooni arengu juhtimine,
* õpikeskkonna kujundamine,
* personalijuhtimine,
* ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.
 
Direktori ametipalga alammäär kuus on 1500 eurot.
 
Kandideerijatel esitada hiljemalt 14. augustil kella 9ks Türi Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
• motiveeritud avaldus,
• elulookirjeldus,
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
• kandidaadi soovil muud dokumendid.
 
Dokumendid esitada digiallkirjastatult Türi Vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@tyri.ee või aadressile Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald.
Tööle asumise aeg: võimalusel 26. augustist 2020
Tööleping sõlmitakse: tähtajatult
 
Lisainfo:
Kaia Iva
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
tel.: 55576916
____________________________________
 

Käru Põhikool ootab oma toreda ja toetava kooliperega liituma lastesõime hoidjaid (1,0 ja 0,5 ametikohta)

Elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja kandideerimisavaldus saata hiljemalt 19. augustiks 2020 e-posti aadressil karukool@tyri.ee või aadressil Aia 20, Käru alevik, Türi vald, Järvamaa 79201.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Täiendav informatsioon: 514 3915 (õppejuht) või 5340 6474 (direktor).