Tervisedendusest üldiselt

Eesti rahvatervise seaduses defineeritakse tervise edendamist kui inimese tervist väärustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.
Tervisedendus on järjepidev planeeritud protsess, mille eesmärk on suurendada inimeste kontrolli oma tervise üle ning seeläbi tugevdada oma tervist. Eesmärgi täitmiseks tuleb esmalt teada, millised on tegurid, mis inimeste tervist kujundavad ning seejärel suunata tervisedenduslike tegevusi potentsiaalselt muutuvatele teguritele. Kuna tervist mõjutavad mitmed tegurid, alates bioloogilistest tervisemõjuritest, näiteks sugu ja vanus, kuni elamis- ja töökeskkonnani välja, ongi tervisedenduslikud tegevused tihti valdkondade ülesed.

Tervise edendamise vahendid on:

1) tervisekasvatus ja terviseõpetus haridusprogrammide osana;
2) terviseteabe levitamine ja tervislike eluviiside motiveerimine;
3) tervistavate teenuste arendamine;
4) eluviisi mõjutamine ja käitumisriski vähendamine;
5) tervistsoodustava elukeskkonna kujundamine.

Näiteid valdkondadest, millega tervisedenduses tegeletakse: vigastuste ennetamine, alkoholi liigtarvitamise ennetamine, tubakatarvitamise vähendamine, laste ja noorte tervise edendamine, tasakaalustatud toitumise ja piisava kehalise aktiivsuse propageerimine, vähi ennetamine ja varajane avastamine, vaimse tervise edendamine ja turvalise seksuaalkäitumise edendamine.

Aastatel 2020-2022 on Järvamaal ning ühtlasi Türi vallas tervisedenduse prioriteetseteks valdkondadeks laste ja noorte ülekaalulisus ning riskikäitumine ja elanikkonna vaimne tervis.
Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuuluvad kõik Türi valla lasteaiad: Türi (Kesklinna) Lasteaed, Väätsa Lasteaed Paikäpp, Retla-Kabala Kool ja Käru Põhikool.

Tervist edendavate koolide võrgustikku kuuluvad: Türi Põhikool, Laupa Põhikool, Retla-Kabala Kool ja Käru Põhikool. Lisaks kuuluvad Laupa Põhikool ja Türi Põhikool ka Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikku.

Tervisedenduse kohta saad lisainfot Sotsiaalministeeriumi https://www.sm.ee/et/tervisedendus ja Tervise Arengu Instituudi tervisedenduse veebilehelt https://www.terviseinfo.ee/et/, tai.ee.

Koostamisel on uus rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 https://www.sm.ee/et/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030

Info:
Eva Seera
tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)