Ettevõtluse üldinfo

Ettevõtjate kontaktisik Türi vallavalitsuses:

Üllar Vahtramäe
arendusjuht
Yllar.Vahtramae@tyri.ee
504 0112

Peamine osa valla ettevõtetest on koondunud Türi linna ja selle lähialadele. Kõige rohkem tegutseb linnas osaühinguid, kelle levinumateks tegevusaladeks on jaekaubandus, järgnevad puidu- ja metsatöötlemine ning metallitööstus. Suur osatähtsus on füüsilisest isikust ettevõtjatel. Nende põhiliseks tegevusalaks on teenindus.  Valla maapiirkondades on peamisteks tegevusaladeks põllumajandus ja metsamajandus.  

Valla suurimateks tööandjateks on Estonia OÜ,  (piimakarjakasvatus, segapõllumajandus, 113 töötajat), aktsiaselts Väätsa Agro (piimakarjakasvatus, 83 töötajat), Järva Tarbijate Ühistu (jaemüük), Stora Enso Eesti AS (saematerjali tootmine), Järvamaa Kutsehariduskeskus (193 töötajat), Osaühing GoTrack (raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont), Prelvex AS (Turba tootmine, 67 töötajat), TB Works Osaühing (metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, mehaaniline metallitöötlus ja elektrienergia jaotus, 111 töötajat), Combimill Reopalu OÜ (saematerjali tootmine, 58 töötajat).

01.04.2020 seisuga äriregistris registreeritud ettevõtted Türi vallas:

Ühing

AS

FIE

Sihtasutus

Tulundusühistu

MTÜ

2019. a

16

803

378

5

15

243

2020. a

14

904

361

4

17

179

 

Alates 2019. a korraldavad Järvamaa omavalitsused igal aastal ettevõtluskonkursse ühiselt koostöös Sihtasutusega Järvamaa.