Peamine osa valla ettevõtetest on koondunud Türi linna ja selle lähialadele. Kõige rohkem tegutseb linnas osaühinguid, kelle levinumateks tegevusaladeks on jaekaubandus, järgnevad puidu- ja metsatöötlemine ning metallitööstus. Suur osatähtsus on füüsilisest isikust ettevõtjatel. Nende põhiliseks tegevusalaks on teenindus.  Valla maapiirkondades on peamisteks tegevusaladeks põllumajandus ja metsamajandus.  

Valla suurimateks tööandjateks on Estonia OÜ, Järva Tarbijate Ühistu, Storaenso Eesti AS, Järvamaa Kutsehariduskeskus, GoTrack OÜ, Prelvex AS ja Metre OÜ.

01.04.2017 seisuga on äriregistris  Türi valla aadressiga registreeritud ettevõtted:

Aktsiaseltsid: 11
Osaühingud: 653
FIE-d: 297
Tulundusühistu: 15
KOKKU äriettevõtteid: 976

Sihtasutused: 5
Mittetulundusühendused: 231
KOKKU SA ja MTÜ: 236