Esitage Türi valla 2014. aasta tegu ja tegijaid

Türi Vallavalitsus kuulutas välja konkursi "Aasta tegu ja aasta tegija 2014", mille eesmärgiks on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust parimatele tegudele ja inimestele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud, aidanud kaasa Türi valla arengule, tuntusele või olnud positiivse mõjuga. Tunnustuse vääriliseks võib saada ükskõik milline ettevõtmine, mis möödunud aasta jooksul on vallale või türilastele olulise tähtsusega.

Vallavalitsus kutsub türilasi ja ka kõiki teisi Türi arengule kaasaaitajaid konkursist "Aasta tegu ja aasta tegija 2014" aktiivselt osa võtma. Ettepanekuid aunimetuste määramiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja ühendused. Taotlused ühel A4 leheküljel peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust. Kandidaadi nõusolekul märgitakse taotlusele ka kandidaadi valikul antud kontaktandmed. Tähtajaliselt esitatuks loetakse ettepanekud, mis on esitatud Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleisse elektroooniliselt e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või postiaadressil Türi vald, Türi linn, Kohtu tn 2 hiljemalt 4. veebruaril 2015 kella 17.00ks.

Konkursi võitjad ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.

Türi valla tänukiri ja mälestusese tublimatele antakse üle 20. veebruaril kell 18 Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul tähistamisel Türi kultuurikeskuses.

Mullu tunnistati Türi valla aasta teoks avalik üritus "Aedlinnakohvikute päev" ning aunimetuse aasta tegija 2013 pälvisid Arnika Tegelmann ja Sandra Allemann.

Teate koostas

Katrin Soomets
kultuuri- ja avalike suhete spetsialist
384 8231, 5332 6401
katrin.soomets@tyri.ee