01. juunist 2019 rakendub arvetel viitenumbrite süsteem

Head lapsevanemad ning arvete tasujad Türi vallavalitsusele
 
Türi Vallavalitsuse rahandusosakond automatiseerib oma tööd ning seoses sellega võtab alates 01. juunist 2019 kasutusele viitenumbrite süsteemi arvetel. Igal arvel on peal viitenumber, mille kasutamine alates 01. septembrist 2019 on kohustuslik. Juhul, kui viitenumbrit ei ole maksekorraldusele pangas lisatud, siis laekumine ei jõua Türi Vallavalitsusele, vaid laekub maksjale tagasi.
 
Palume arvete tasumisel olla tähelepanelikud.
 
Küsimuste korral saate pöörduda Türi Vallavalitsuse rahandusosakonna poole telefonidel 3848 243, 384 8249 või 384 8245.
 
Aime Roosioja
finantsjuht