Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ jõudis piduliku lõpuni

Käesoleva aasta märtsikuus alustas Türi vallas Väätsa lasteaia Paikäpp ruumides oma õppetööd koolitussarja esimene õppegrupp ja piduliku lõpuni jõudsid nad 19.juunil.

„Imelised aastad" on rahvusvaheline koolituste süsteem, mis on aidanud vähendada laste käitumisprobeeme paljudes riikides ning mille tulemuslikkus on tõestatud. Programmi eesmärgiks on aidata lapsevanematel arendada tõhusaid strateegiaid ennetamaks ja toime tulemaks oma lapse käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Tänu koolituse käigus omandatud teadmistele oskavad vanemad paremini vältida stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ning saada hakkama raskustega oma laste kasvatamisel.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad" näol on tegemist pika ja põhjaliku programmiga, mis kestab 16-18 nädalat. Kokku saadakse üks kord nädalas kaheks tunniks ning selleks ajaks on peredele tagatud ka lastehoid.

Koolitusel keskendutakse lapse sotsiaalse ja emotsionaalse pädevuse edendamisele ning viisidele, kuidas tagada lapse edukus koolis. Kõik lapsed käituvad sobimatult erinevatel põhjustel, mõnikord lihtsalt piiride proovile panemiseks või soovitud tähelepanu saamiseks. Mõned lapsed on vanemate jaoks temperamendi poolest raskemad, sest nad on impulsiivsed, hüperaktiivsed, tähelepanematud või on nende areng mõnes aspektis hilistunud. Koolitusel juhendatakse vanemaid, kuidas probleeme ennetada ja milliste strateegiate abil sotsiaalset, emotsionaaset ja akadeeilist pädevust uuendada.

Koolitusprogrammi grupijuhtideks olid sel korral Margit Miller ja Jelena Plakk.

Grupijuhid tänavad kõiki koolituse lõpetajaid pühendumise ja suurepärase koostöö eest! Erilise tänu ütlevad korraldajad abivalmile ja ülisõbralikule Väätsa lasteaia kollektiivile, kes võimaldasid koolituse läbiviimiseks kasutada lasteaia ruume, hoidsid programmis osalejate lapsi ja toitlustasid neid imemaitsvate toitudega!

Vanemlusprogramm „Imelised aastad" alustab uuesti septembris Türi linna grupiga. Täpsem info ilmub augustikuu jooksul.

Jelena Plakk

lastekaitsespetsialist

jelena.plakk@tyri.ee