Türi valla vabatahtlikud särasid Järvamaa vabaühenduste ja vabatahtlike tunnustusõhtul

28. novembril toimus Taikse Külaseltsi majas Järvamaa vabaühenduste ja vabatahtlike tunnustusõhtu, kus kuulutati välja Järvamaa parimad viies kategoorias: Aasta tublim vabatahtlik, aasta parim mittetulundusühing, Hea Algatus 2019, kogukonda toetav ettevõte ja Järvamaa Aasta sädeinimene.

Türi valla tublisid kutsuti parima tiitlit vastu võtma kolmel korral.

„Järvamaa Aasta sädeinimene 2019" on Maarja Brause

Maarja Brause on Tartu ülikooli ja Soome Tampere ülikooli haridusega arst, kes jättis töö Hämeenlinna keskhaigla neuroloogia kliinikumi osakonnajuhatajana, et tulla tagasi kodulinna Türile: selleks, et ta lapsed saaksid kasvada Eestis ja ta ise saaks panustada kodukoha tegemistesse.

Türi vallas on tänu Maarja Brause eestvedamisele toimunud hoovilaadad, taaskasutuslaadad, tema algatusel toimib "otse tootjalt tarbijale" ehk Türi OTT ja uue elu on saanud Türi turg ning kohalike toodete turustamine. Hea koostöö ja vaibumatu energiaga aitab ta kaasa erinevatele ettevõtmistele. Maarja on kaasamõtlejaks laste ja perede teenuste arendamisel ning tervisedenduslikes ettevõtmistes.

Maarja moodustas Türi naisharrastajate korvpalli treeningrühma ning viis omavahel kokku treeneri ja huvilised. Ühistrennid toimuvad nüüd 2x nädalas Paides. Maarja lulab Türi Kammernaiskoori ridades.

Kõikidest Maarja tegemistest käib läbi tema elujaatav ja positiivne ellu suhtumine, mille kaudu ta innustab ja tõmbab ka kaasa inimesi enda ümber. Väga lennukate ideedega, hoolib südamega kogukonna heaolust, arengust ja käekäigust.

Järvamaa Aasta tublim mittetulundusühing on MTÜ Türi Kogukonnaselts

2017. aasta jaanuaris asutatud ühingu juurde koondub üha enam ja enam eriliselt tegusaid ja aktiivseid inimesi, kes tegelevad päev-päeva järel oma põhitöö kõrvalt kestlikku ja kogukondlikku mõttelaadi levitava keskuse rajamisega Türile. Nad arendavad sarnase suunitluse ja mõtteviisiga seotud tegevusi mitmetes valdkondades, levitavad nn rohelist elulaadi loengute, koolituste, praktiliste töötubade, vabaõhuürituste jms kaudu, panustavad ühistöö ja talgutega Türi ajaloolise hoone (KONNA maja) korrastamisesse, toetavad säästlikku tarbimise ja kohaliku toidu väärtustamist jne – ühesõnaga harjutavad kogukonda teistsuguse mõtteviisi ning väärtustega.

Üheks nende tegevuse oluliseks näitajaks on süstemaatilisus ja põhjalikkus – erinevad kogukondliku ja kestliku elulaadiga seotud tegevused leiavad sügavuti arendamist eri valdkondades, ent samas põimitakse see kõik kokku üheks ühtseks visiooniks ja tervikuks.

Türi kogukonnaseltsis on 16 aktiivset liiget. Tegevusi planeeritakse pikaajaliselt ette ning raha taotletakse plaanide elluviimiseks erinevatest fondidest – Kohaliku omaalgatuse programm, LEADER, EV100 meede, KÜSK jne.

Koolituste ja praktiliste õpitubadega on kaasatud ligi paarsada inimest, kelledest paljud on omakorda panustanud kogukonnakeskuse tegevustesse ka näiteks talgutel osalemisega. Tähelepanuväärne on see, et osalevad ka noored.

Pika tegevuskavaga LEADER projekti raames korraldati 2019. aasta suvel esimest korda säästva mõtteviisi festival ROHEVEST, mille tegevustes osales kolme päeva jooksul kokku ca 500 inimest. See kogukonnapidu oli oma läbimõelduses vägagi uudne – nii esitlustes, töötubades, pakutavates kaupades ja teenustes kui ka peokeskkonna kujunduses olid eelistatud looduslikud materjalid, traditsioonilised töövõtted, taaskasutus, pärimuskultuur jne.

Lisaks oli selts 2019. aastal koostööpartneriks õpilasmalevale, toimusid hoovilaadad ja korraldati noortelaagrit.

Oma projektide kõrval oli selts aastatel 2017-2019 heaks partneriks mahuka ja sisutiheda ühisprojekti elluviimisel kohalikule LEADER tegevusgrupile - Lõuna-Järvamaa Koostöökogule. Projektitegevused äratasid tähelepanu ka maakonnas üldisemalt niivõrd, et see projekt esitati Järvamaa aasta õpiteo kandidaadiks.

Järvamaa Hea Algatus 2019 on Türi OTT ellukutsumine

Käesoleva aasta augustis alguse saanud kogukonnaalgatus - Türi OTT ehk välkmüük otse tootjalt tarbijale toob neljapäeva õhtuti Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi hoovile tunniks ajaks kokku paarkümmend müüjat (väikeettevõtjad, eraisikud, talunikud) ning teiselt poolt üha enam ja enam ostuhuvilist rahvast. Müügil on mitmed aia- ja metsasaadused, koduleib, sepik, karask, munad, mesi, supipõhjad ja teised hoidised, käsitöömaiustused ja muu väiketootjate toodang. Kes ise ei saa kauplema tulla, saadab oma tooteid kellegi teisega. Loodud on ka Türi OTT-i Facebooki lehekülg, mille kaudu saab teatud tooteid ette tellida. Tänaseks on sellel FB grupil juba üle 700 liikme.

Müüjatele on OTTil kauplemine tasuta ning sügisilmade halvenedes hakatakse kokku saama aianduse ja mesinduse seltsi majas.

Korraldajate sooviks on kujundada ettevõtmisest mõnus kokkusaamise koht koos õdusa kogukonnameluga - pakkuda koduseid küpsetisi ja meelepärast keelekastet, et hoida inimesi pikemalt kohapeal ning ärgitada kohapealset suhtlust.

Türi OTT eestvedajad ja kontaktisikud on Maarja Brause (mob 54583662) ja Pille Marrandi (mob 51973862).

Järvamaa Aasta Sädeinimene 2019 nominent oli ka Türi valla elanik ja vallavolikogu liige Kati Nõlvak.

Palju õnne kõigile asjaosalistele!

 

Teate edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee