Innovaatiline kool ootab hea suhtlemisoskusega ja entusiastilikku koolijuhti

Türi Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Väätsa Põhikooli DIREKTORI ametikohale.
 
Esitatavad nõuded:
* magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
* juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
juhtimiskompetentsid, mida hinnatakse järgmistes valdkondades:
* organisatsiooni arengu juhtimine
* õpikeskkonna kujundamine
* personalijuhtimine
* ressursside juhtimine ja enesejuhtimine
 
Kandideerijatel esitada hiljemalt 21. veebruar 2020 kell 13 Türi Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
• motiveeritud avaldus
• elulookirjeldus
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
• kandidaadi soovil muud dokumendid.
 
Dokumendid esitada digiallkirjastatult Türi Vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@tyri.ee.
 
Tööle asumise aeg: nii kiiresti, kui võimalik
Tööleping sõlmitakse: tähtajatult
 
Lisainfo:
 
Rünno Lass 
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
tel.: 5083957
 
Pipi-Liis Siemann
vallavanem
tel.: 5279775