Türi vallavolikogu 25. veebruari istungi päevakord

Türi Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2021  kell 14.00 Türi Kultuurikeskuse  suures saalis

Orienteeruv
menetlusaeg

30 min  1. AS Väätsa Prügila juhatuse liikme ettekanne AS Väätsa Prügila majanduslikust olukorrast-A. Jullinen

40 min  2. Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide tööst-Komisjonide esimehed

15 min  3. MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing liikmeks astumine- P.-L. Siemann, Ü. Välimäe, M. Sadam

10 min  4. Türi Vallavolikogu 30.08.2018 määruse nr 38 „Türi valla eelarvest sporditoetuste taotlemise ja eraldamise kord" muutmine-P.-L. Siemann, M. Sadam                   

30 min  5. Türi vallas kaugküttepiirkondade määramine ja kaugkütteseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste kord I lugemine-U. Kupp, H. Taube            

5 min    6. Türi vallale sõiduki soetamine- U. Kupp, H. Taube            

20 min  7. Ülevaade Türi valla turvalisusest-PPA esindaja

30 min  8. Vastused SDE esitatud küsimustele-P.-L. Siemann

                9. Informatsioonid         

                9.1 Koroonaviiruse leviku olukorrast-P.-L. Siemann

                               VABA MIKROFON