Türi vald sai endale terviseedenduse spetsialisti

Alates 2. septembrist töötab Türi vallavalitsuses terviseedendus spetsialistina Säsil Rammo.

Säsil on pärit Türilt, lõpetanud Tartu ülikooli riigiteaduste erialal, kõrvalerialaks majandusteadus ning õppinud välisüliõpilasena Haagi Rakendusteaduste ülikoolis Hollandis. Hetkel on tal käsil rahvatervishoiu magistrantuur Tartu ülikoolis. Ta on kogemusi omandanud Tartu Linnavalitsuses ja Tervise Arengu Instituudis, vabal ajal võib ta leida tallist hobuste juurest.

Säsili arvates on oluline, et inimestel oleks enda tervise hoidmiseks vajalikud teadmised, oskused ja võimalused, seetõttu tuleb teha valdkondadeülest koostööd ning kaasata erinevaid sidusrühmasid ja sihtgruppe.

Terviseedenduse spetsialisti põhilisteks tööülesanneteks on korraldada elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevusi ning olla eestvedajaks elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamisel ja rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimisel.

Terviseedenduse teemadel saab temaga ühendust võtta e-posti aadressil Sasil.Rammo@tyri.ee või telefonil 5884 8780.

Teate edastas:

Merle Rüütel

avalike suhete juht

merle.ryytel@tyri.ee