Türi vallavolikogu 28. novembri istungi päevakord

Türi Vallavolikogu istung toimub 28. novembril 2019 kell 13:00 Türi Vallavalitsuse haldushoones (Türi linn, Kohtu tänav 2).

Istungi päevakord:        

Orienteeruv
menetlusaeg                                   

45 minutit           1. Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide tööst- Komisjonide esimehed

5 minutit             2.  Türi Ühisgümnaasiumi tegevuse ja majandus-tegevuse
aastatel 2017-2018 kontrolli tulemuste kinnitamine- V. Valang

20 minutit           3. Türi valla 2019. aasta kolmanda lisaeelarve menetlemine- A. Roosioja, A. Eensoo

15 minutit           4. Kohaliku omavalitsuse üksuste liitudes Türi valla esindaja asendusliikme tagasikutsumine ja uue asendusliikme määramine- A. Eensoo

10 minutit           5. Väätsa Põhikooli põhimääruse kehtestamine- R. Lass, A. Avi

30 minutit           6. Türi Vallavolikogu esimehele ja tema asendajale, alalise komisjoni esimehele ja tema asendajale ning vallavolikogu liikmele vallavolikogus töös osalemise eest tasu määramine, Türi Vallavolikogu tööorganite tegevusega seotud kulude hüvitamine ning Türi Vallavolikogu alalise komisjoni töö korraldamiseks raha määramine-  A. Eensoo ja teised alaliste komisjonide esimehed

5 minutit             7. Türi vallale kuuluvale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine- U. Kupp, K. Iva

15 minutit           8. Informatsioonid         

8.1 vallavalitsuse liikmete teatised- A. Eensoo

8.2 Paide linna ja Järva valla kiri Koeru hooldekeskuse teemal-  A. Eensoo

VABA MIKROFON