Türi Halduse juht Enn Mäger andis teada, et Raplamaa ettevõte Palgipesa OÜ tegi Türi vallale 5 uut pinki, mis Türi Halduse töötajate poolt kohale transporditi ja paigaldati. Üks pink maksab 120...

Türi valda paigaldati 4100 euro eest pinke ja prügikaste

Türi Halduse juht Enn Mäger andis teada, et Raplamaa ettevõte Palgipesa OÜ tegi Türi vallale 5 uut pinki, mis Türi Halduse töötajate poolt kohale transporditi ja paigaldati. Üks pink maksab 120...

  2.juulil 2020 peab Türi linn oma 94.sünnipäeva ning sooviksime seda tähistada juba traditsiooniks saanud aedlinnakohvikute päevaga. Hetkel ei ole teada, kas koroonaviiruse leviku...

Türi linna 94. sünnipäev - aedlinnakohvikute päev

  2.juulil 2020 peab Türi linn oma 94.sünnipäeva ning sooviksime seda tähistada juba traditsiooniks saanud aedlinnakohvikute päevaga. Hetkel ei ole teada, kas koroonaviiruse leviku...

Türi Tolli metsas on avatud uus orienteerumise püsirada. Seekord on tegemist MOBO (mobiiliorienteerumise) püsirajaga, millel liikumiseks võid kasutada spetsiaalset mobiilirakendust...

MOBO - uus ja põnev võimalus orienteerujatele Tolli metsas

Türi Tolli metsas on avatud uus orienteerumise püsirada. Seekord on tegemist MOBO (mobiiliorienteerumise) püsirajaga, millel liikumiseks võid kasutada spetsiaalset mobiilirakendust...

Väätsa kogukonnal on põhjust rõõmu tunda, sest: 1) väikesele kaunile saarele on tehtud elektriliitumine ning nüüd saab seal teha kontserte või misiganes sündmusi, mis vajavad elektrit. ...

Väätsal tehti mitmeid elektritöid

Väätsa kogukonnal on põhjust rõõmu tunda, sest: 1) väikesele kaunile saarele on tehtud elektriliitumine ning nüüd saab seal teha kontserte või misiganes sündmusi, mis vajavad elektrit. ...

Seoses Lelle-Türi raudtee remondiga on Lääne-Laaneküla tee km 2,75 Laaneküla ülesõit ajutiselt suletud 11.05.2020 kell 08.00 kuni 12.05.2020 kell 21:00   Vaata liiklusskeemi ...

Laaneküla ülesõit on ajutiselt suletud

Seoses Lelle-Türi raudtee remondiga on Lääne-Laaneküla tee km 2,75 Laaneküla ülesõit ajutiselt suletud 11.05.2020 kell 08.00 kuni 12.05.2020 kell 21:00   Vaata liiklusskeemi ...

Eriolukorra ajal on ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 perevägivalla tõttu abi otsijate hulk oluliselt langenud. Kuna paljude vägivallaohvrite jaoks on kriis vähendanud...

Ohvriabi: Peatage vägivald! Vaikivad lähedased ja naabrid aitavad vägivalla jätkumisele kaasa

Eriolukorra ajal on ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 perevägivalla tõttu abi otsijate hulk oluliselt langenud. Kuna paljude vägivallaohvrite jaoks on kriis vähendanud...

8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti...

Alates 8.05 laieneb eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetus

8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti...

Möödunud on pehme talv, mis Türi valla kruuskattega teed eriliselt auklikeks ja raskestiläbitavateks muutis. Teedeolukorra parandamiseks alustati juba jaanuaris teedele täiendava kruuskatte...

Türi vallas sai greiderdatud 330km teid ja tehtud tolmutõrjet 13 000 ruutmeetril

Möödunud on pehme talv, mis Türi valla kruuskattega teed eriliselt auklikeks ja raskestiläbitavateks muutis. Teedeolukorra parandamiseks alustati juba jaanuaris teedele täiendava kruuskatte...

Hiljemalt 8. maiks peaks Türi Rahvaleht olema pea igas postkastis. KUI mingil põhjusel leht sinuni ei jõua, siis saad seda lugeda SIIT . Lehest saad teada, kuidas on koolid eriolukorras...

Türi Rahvaleht mai 2020

Hiljemalt 8. maiks peaks Türi Rahvaleht olema pea igas postkastis. KUI mingil põhjusel leht sinuni ei jõua, siis saad seda lugeda SIIT . Lehest saad teada, kuidas on koolid eriolukorras...

7. juunini 2020  saab elektrooniliselt esitada kandidaate Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) tunnustamiseks. Ankeedid leiad siit:  www.andras.ee/tunnustamine Sel aastal...

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat

7. juunini 2020  saab elektrooniliselt esitada kandidaate Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) tunnustamiseks. Ankeedid leiad siit:  www.andras.ee/tunnustamine Sel aastal...

Seoses Lelle -Türi raudtee remondiga on ajavahemikul 8.05 kell 8 kuni 9.05 kell 21 Põikoja ülesõidu koht ajutiselt suletud. Vaata täpset skeemi SIIT Teate edastas: ...

Hakatakse remontima Põikoja raudteeülesõidu kohta

Seoses Lelle -Türi raudtee remondiga on ajavahemikul 8.05 kell 8 kuni 9.05 kell 21 Põikoja ülesõidu koht ajutiselt suletud. Vaata täpset skeemi SIIT Teate edastas: ...

Kõltsi kruusakarjääris käivad hetkel etapiviisilised korrastamistööd ( kaevandamisluba nr 3/2005 kehtib kuni 23.05.2025 ).   Tööd teostatakse vastavalt Keskkonnaameti poolt...

Korrastamistöödest Kõltsi kruusakarjääris

Kõltsi kruusakarjääris käivad hetkel etapiviisilised korrastamistööd ( kaevandamisluba nr 3/2005 kehtib kuni 23.05.2025 ).   Tööd teostatakse vastavalt Keskkonnaameti poolt...

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga lükkus märtsisse ja aprilli kavandatud Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek edasi. ...

Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga lükkus märtsisse ja aprilli kavandatud Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek edasi. ...

Vabariigi Valitsus on eriolukorra tõttu kehtestanud avalikus ruumis liikumiseks ranged piirangud, sh on keelatud avalikud kogunemised, ei toimu sotsiaalset suhtlemist ega avalikke üritusi. ...

Öisest tänavavalgustusest Türi vallas

Vabariigi Valitsus on eriolukorra tõttu kehtestanud avalikus ruumis liikumiseks ranged piirangud, sh on keelatud avalikud kogunemised, ei toimu sotsiaalset suhtlemist ega avalikke üritusi. ...

17. aprillil lõppes hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa...

Lõppes hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

17. aprillil lõppes hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa...

Aime Linke on lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainori ärijuhtimise õppesuunal majandusõiguse erialal, täiendanud ennast teabehalduse, isiku- ja andmekaitse valdkonnas ning tulenevalt...

Alates 4. maist töötab Türi Vallavalitsuses vallasekretäri abina Aime Linke

Aime Linke on lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainori ärijuhtimise õppesuunal majandusõiguse erialal, täiendanud ennast teabehalduse, isiku- ja andmekaitse valdkonnas ning tulenevalt...

Algselt pidi Kaitseväe kevadine suurõppus Kevadtorm 2020 toimuma suures osas ka Türi vallas. Eriolukorra tõttu viidi õppus läbi oluliselt väiksemas mahus. Ainus tegevus,...

Kaitseväe pioneerid ehitasid Lassiojale uue silla

Algselt pidi Kaitseväe kevadine suurõppus Kevadtorm 2020 toimuma suures osas ka Türi vallas. Eriolukorra tõttu viidi õppus läbi oluliselt väiksemas mahus. Ainus tegevus,...

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) lõpetab koostöö AS-ga Väätsa Prügila ning alates 1.05.2020 tühjendab ETO pakendikonteinereid  RP Pakend OÜ . Seoses teenindaja...

1. maist toimuvad konteinerivõrgustikus muudatused

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) lõpetab koostöö AS-ga Väätsa Prügila ning alates 1.05.2020 tühjendab ETO pakendikonteinereid  RP Pakend OÜ . Seoses teenindaja...

Alates 18. maist on kõik Türi valla lasteaiad avatud ja valmis vastu võtma eelkõige töölkäivate vanemate lapsi. Palume kõigil, kel vähegi võimalik, lapsi turvalisuse tagamiseks ja...

Lasteaedade töökorraldusest alates 18. maist

Alates 18. maist on kõik Türi valla lasteaiad avatud ja valmis vastu võtma eelkõige töölkäivate vanemate lapsi. Palume kõigil, kel vähegi võimalik, lapsi turvalisuse tagamiseks ja...

Kõik Türi valla koolid jätkavad 18. maist reeglina distantsõppega. Kontakttunnid toimuvad  vaid nende õpilastega, kel klassi või kooli lõpetamine oleks muul moel raskendatud. Eritähelepanu...

Distantsõpe jätkub kooliaasta lõpuni

Kõik Türi valla koolid jätkavad 18. maist reeglina distantsõppega. Kontakttunnid toimuvad  vaid nende õpilastega, kel klassi või kooli lõpetamine oleks muul moel raskendatud. Eritähelepanu...

Ülesõitude renoveerimise kuupäevad: 05.05.2020  kell 8:00 kuni 06.05 kell 21:00  20256 Käru-Pärniku ülesõit (täissulgemine) 07.05.2020  kell 8:00 kuni 08.05 kell...

Lelle ja Türi vahel teostatakse kümnele raudtee ülesõidule renoveerimistööd

Ülesõitude renoveerimise kuupäevad: 05.05.2020  kell 8:00 kuni 06.05 kell 21:00  20256 Käru-Pärniku ülesõit (täissulgemine) 07.05.2020  kell 8:00 kuni 08.05 kell...

Kui sul on eriolukorra kohta küsimus, siis nüüd leiad sellele vastuse Valitsuse uuel veebilehel → https://kkk.kriis.ee/et Sinna on koondatud vastuseid tervishoiu, tööelu, toetuste ja palju...

737 küsimust ja vastust

Kui sul on eriolukorra kohta küsimus, siis nüüd leiad sellele vastuse Valitsuse uuel veebilehel → https://kkk.kriis.ee/et Sinna on koondatud vastuseid tervishoiu, tööelu, toetuste ja palju...

Stenbocki maja, 24. aprill 2020 – Valitsus otsustas täna istungil pikendada koroonaviiruse levikust tingitud ja algselt 1. maini kehtestatud eriolukorda Eestis kuni 17. maini (kaasa...

ERITEADE: Valitsus pikendas Eestis eriolukorda 17. maini

Stenbocki maja, 24. aprill 2020 – Valitsus otsustas täna istungil pikendada koroonaviiruse levikust tingitud ja algselt 1. maini kehtestatud eriolukorda Eestis kuni 17. maini (kaasa...

Vabariigi Valitsuse liikmed arutasid kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevad-suvisel hooajal ning kiitsid heaks otsuse, mille järgi  avalikke...

Avalikke üritusi mais-juunis Eestis ei toimu

Vabariigi Valitsuse liikmed arutasid kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevad-suvisel hooajal ning kiitsid heaks otsuse, mille järgi  avalikke...

Kuue päeva pärast on volbripäev… Volbripäev (1.mai) on eesti rahvakalendri tähtpäev, nõidade ja tarkade päev. Volbripäevale eelneb volbriöö, mida tähistatakse traditsiooniliselt 30....

Kuidas sel aastal volbripäeva tähistada?

Kuue päeva pärast on volbripäev… Volbripäev (1.mai) on eesti rahvakalendri tähtpäev, nõidade ja tarkade päev. Volbripäevale eelneb volbriöö, mida tähistatakse traditsiooniliselt 30....

Näitan: 26-50
Elemente lehe kohta 25
of 91