valla ÜVK arendamise kava

 

"Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026"

 

"Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030" (endise Väätsa Vallavolikogu 21.04.2016 määrus nr 16 "Väätsa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni uuendatud muudetud arendamise kava kinnitamine")

 

Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 – 2026 kinnitamine