Arengukava ja eelarvestrateegia

EELNÕU:

„Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 kinnitamine" koos lisaga 1 „Türi valla arengukava aastateks 2023- 2027" ja lisaga 2 „Türi valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2027".
Ettepanekud ja arvamused palun saata hiljemalt 5. augustiks 2022

arengukava eelnõu kohta e-posti aadressil Yllar.Vahtramae@tyri.ee 
ja eelarvestrateegia eelnõu kohta e-posti aadressil Tiina-Mae.Kuusik@tyri.ee

Rahvakoosolekud arengukava ja eelarvestrateegia arutamiseks toimuvad järgmiselt:
1. august kell 17 – 19 Kabala rahvamaja 
2. august kell 17 – 19 Oisu rahvamaja 
3. august kell 17 – 19 Väätsa rahvamaja 
4. august kell 17 – 19 Käru rahvamaja 
5. august kell 17 – 19 Türi Konnamaja

ARHIIV: