Valla valimiskomisjon

Volikogu kinnitas 17. juuni 2021 istungil Türi valla valimiskomisjoni uue koosseisu

Türi valla valimiskomisjoni koosseis

Lii Laanemets – esimees  (telefon 526 5704, e-post Lii.Laanemets@tyri.ee)
Marje Pärn – aseesimees (telefon 5333 0476, e-post Marje.Parn@tyri.ee)
Merike Lõhmus – komisjoni liige (telefon 384 8200, e-post Merike.Lohmus@tyri.ee)
Katrin Keevend – komisjoni liige (telefon 521 3057, e-post Katrin.Keevend@tyri.ee)
Ülle Surva – komisjoni liige (telefon 5340 6933, e-post (Ylle.Surva@tyri.ee)

asendusliikmed Ülle Sizask ja Anu Ärm

Valimiskomisjoni otsused

Valimiskomisjoni protokollid