Konkurss Aasta tegu ja aasta tegija

Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija" eesmärgiks on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal parimatele tegudele ja inimestele, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Türi valla arendamisel; aidanud kaasa valla või mõne valla eluvaldkonna arengule; toonud Türile kui paikkonnale tuntust; teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks.
Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused. Konkursi võitjatele antakse aunimetused ja auhinnad üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise pidulikul avalikul üritusel Türi vallas.

Alus: Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise kord