Konkurss "Aasta tegu ja aasta tegija"

 Kuulutada 17. jaanuarist 2022 välja konkurss „Aasta tegu ja aasta tegija 2021".
Aunimetuste aasta tegu 2021 ja aasta tegija 2021 kandidaatide esitamise tähtajaks määrata 17. jaanuar 2022 kuni 31. jaanuar 2022. Tähtajaliselt esitatuks loetakse ettepanekud, mis on esitatud Türi Vallavalitsuse kui ametiautuse kantseleisse elektrooniliselt e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või postiaadressil Türi vald, Türi linn, Hariduse tänav 3, 72213, hiljemalt 31. jaanuari 2022 kella 14.00ks.

Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija" eesmärgiks on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal parimatele tegudele ja inimestele, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Türi valla arendamisel; aidanud kaasa valla või mõne valla eluvaldkonna arengule; toonud Türile kui paikkonnale tuntust; teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks.
Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused.
Aunimetuste määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.
Konkursi võitjatele antakse aunimetused ja auhinnad üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise pidulikul avalikul üritusel Türi vallas.

Alus: Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise kord

2019

Aasta tegu 2019

Türi OTT - Maarja Brause ja Pille Marrandi eestvedamisel algatatud  liikumisele Türi OTT (otse tootjalt tarbijale). Mittetulundusühingu Türi Aianduse ja Mesinduse Selts kaasabil toimuvad 2019. aastast Türi linna turuplatsil regulaarselt iganädalased turupäevad, kus on võimalik soetada kohalike tootjate valmistatud maitsvat ja tervislikku toitu ning käsitööd. Kohalikul tasandil kasvatatud toit ja väiksem ökoloogiline jalajälg sobib hästi Türi kui rohelise valla põhimõtetega ja liikumine Türi OTT toetab inimeste ettevõtlikkust.

Rohelise teo eripreemia. Mittetulundusühingule (MTÜ) Türi Kogukonnaselts (registrikood 80412416), kes on võtnud südameasjaks juurutada kogukonnas kestlikku ja säästvat elustiili. 2019. aastal korraldas MTÜ Türi Kogukonnaselts olulise mõtteviisi festivali „Rohevest", mille raames sai kuulata huvitavaid ja harivaid loenguid, osaleda töötubades ja nautida kontserte. Kestliku mõtteviisi juurutamiseks noortes, meie tuleviku tegijates, korraldas MTÜ Türi Kogukonnaselts 2019. aasta suvel keskkonnateadlikkust arendava lastelaagri. Lisaks näitab MTÜ Türi Kogukonnaselts eeskuju taaskasutuspäevade ja talgutega ning jagab huvilistele oma oskusi vanade hoonete ja mööbli renoveerimisel.

Aasta tegija 2019

Jüri Lai - Jüri Lai on toonud Järvamaale ja Türi vallale tuntust seoses osalemisega mitmetel erinevatel künnivõistlustel. 2019. aastal pälvis Jüri Lai Eesti künnimeistrivõistlustel meistrite klassis pöördadral oma kolmeteistkümnenda Eesti meistritiitli. Ta on korduvalt esindanud Eestit edukalt ka erinevates välisriikides korraldatud künnivõistlustel.

2018

Aasta tegu 2018

üritus "Ajalooline rongkäik-rännak "100 aastat Türil".

Aasta tegija 2018

AS GoProperty -  Türi linnas Kaare tänava ettevõtlusala arendamise eest.

2017

Aasta tegu 2017

MTÜ Kabala Kultuuri ja Spordi Selts. Mittetulundusühing Kabala Kultuuri ja Spordi Selts algatas Kabala külas madalseikluspargi rajamise idee. Rajatud madalseikluspark annab võimaluse eelkõige kohapealsetele aga ka kõikidele teistele lastele ja noortele paremateks vaba aja veetmise võimalusteks, arendab laste kehalist võimekust ning muudab Kabala piirkonna atraktiivsemaks.

Aasta tegija 2017

SA Hea Hoog. Sihtasutus Hea Hoog algatusel loodi Türile töökeskus, mis pakub töövõimalust psüühilise erivajadusega inimestele. Türile loodud töökeskuses saavad end teostada peamiselt Türi Kodu kliendid.

2016

Aasta tegu 2016

Türi raudteeaida renoveerimine ja ärihoonena kasutusele võtmine.

Tunnustus GoProperty aktsiaseltsile Jaama tn 4 hoone kordategemise ning selle kaubandus-, teenindus- ja büroohoonena kasutusele võtmise eest.

Aasta tegija 2016

Andra Punt - Heategevusliku projekti eest annetada jõulukinkide ostmiseks mõeldud raha kahele Türi perele, kus kasvab puudega laps.

2015

Aasta tegu 2015

Maanteeameti poolt Türi linna ringristmiku ehitamine ja maanteede rekonstrueerimine

Aasta tegija 2015

Helen Ott - C-Jam Cellofesti korraldamise, noorte tšellistide mänguoskuste arendamise ja tšellomuusika propageerimise eest.

Türi Kodu meeskond - Türi Kodu klientide ja vallaelanike suhtlemise arendamise ning koostöö eest kohalike asutustega.

2014

Aasta tegu 2014

Loodusõhtud Türi kultuurikeskuses - Tunnustus keskkonnaametile kord kuus toimuvate vabahariduslike loodusõhtute korraldamise eest

Aasta tegija 2014

Perekond Orumägi - Üle-eestilise noorte muusikaliteatri etenduste "Lumivalgeke" ja "Suvelõõm" lavale toomise eest Türi kultuurikeskuses

Ave Avamere - Kontsert-etenduste lavastamise, suurepäraste lauluseadete ning konkurssidel edukate ansamblite Naized ja Avaja juhendamise eest.

2013

Aasta tegu 2013

avalik üritus „Aedlinnakohvikute päev" Tunnustus kohaliku kogukonna ühtsustunnet tugevdavale ettevõtmisele.

Aasta tegija 2013

Arnika Tegelmann - OÜ Aleht loomise, Türi valla ja kohalike inimeste tutvustamise eest väljaannetes Aja leht ja Maale.

Sandra Allemann - Koostöömahuka projekti „Lihtsate väärtuste monument" elluviimise ja kodukoha väärtustamise eest.

2012

Aasta tegu 2012

Järvamaa avatud talude päev Türi vallas Maaelu ja Türi valla talude tutvustamise eest

Aasta tegija 2012

Eva Britta Simson - Edukuse eest olümpiaadidel, konkurssidel ning muusikas

Aina Lee - Raamatu „Kurla küla vana pildialbum" koostamise eest

Grit Šadeiko - Kõrgete sportlike saavutuste eest

Kaitseliidu Järva Malev - Tänuväärse töö eest Türi valla laste ja noortega tegutsemisel ning kodumaa ja ajaloo väärtustamisel.