eestseisus

Vallavolikogu eestseisus on vallavolikogu istungit ettevalmistav ning istungi korraldamisega seotut otsustav tööorgan.


Eestseisusesse kuuluvad:
1) vallavolikogu esimees;
2) vallavolikogu aseesimees;
3) vallavolikogu alaliste komisjonide esimehed;
4) vallavanem;
5) vallasekretär.

Eestseisus aitab vallavolikogu esimehel või tema asendajal ette valmistada vallavolikogu istungeid ning koostab vallavolikogu istungi päevakorra eelnõu.
Päevakorra eelnõusse võetakse reeglina küsimused, mida on arutanud vallavolikogu vastava eluvaldkonna alaline komisjon või mille eelnõud on esitatud eestseisusele.

Vallavolikogu eestseisuse koosoleku protokollid