Vallavolikogu

Türi Vallavolikogu on valimisõiguslike vallakodanike poolt valitud kõrgeim võimuorgan vallas.

Türi Vallavolikogu on 23-liikmeline.
Vallavolikogu töövorm on istung. Vallavolikogu istungid toimuvad üldjuhul iga kuu viimasel neljapäeval.


Vallavolikogu esimees: ANDRUS EENSOO

Vallavolikogu aseesimees: RAIVO MATSINA

  • Istungi protokollid on kättesaadavad ametiasutuse kantseleis ning avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu.

 

 

Türi Vallavolikogu koosseisud alates 2005. a (koosseisud Türi linna, Türi valla , Oisu valla ja Kabala valla ühinemisest):

Türi Vallavolikogu I koosseis 2005-2009

Türi Vallavolikogu II koosseis 2009-2013

Türi Vallavolikogu III koosseis 2013-2017