Elukoha registreerimine

Õiged andmed rahvastikuregistris annavad riigile ja omavalitsustele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust saada.
Alaliselt teise elukohta elama asumise korral esitab isik rahvastikuregistrisse kandmiseks uue elukoha aadressi 14 päeva jooksul alaliselt teise elukoha elama asumisest arvates (rahvastikuregistri seadus).

Oma andmetega rahvastikuregistris saab tutvuda riigiportaalis www. eesti.ee või vallavalitsuses (Hariduse tänav 3, Türi linn).

Elukohateadet on võimalik esitada uue elukoha aadressi järgsele vallavalitsusele- Türi vallavalitsusele:

  • kohale minnes- teabe- ja andmehaldur Katrin Keevend;
  • saates posti teel ja lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest - Hariduse tänav 3, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond ;
  • saates digitaalse allkirjaga e-posti teel- vallavalitsus@tyri.ee;
  • kasutades e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali www.rahvastikuregister.ee 
    (portaali sisenemine on võimalik ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID vahendusel).

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad.
Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (näit üürilepingust) või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

Elukohatoimingute selgitus ja täidetavad VORMID - siseministeeriumi kodulehelt

Info: 

Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
(II korrus)