1. jaanuarist 2019 jõustuv rahvastikuregistri seaduse muudatus puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult omavalitsuse täpsusega- näiteks Järva maakond, Türi vald.
Selline elukoht on tekkinud, kui inimene on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukohast elama teise kohta ja ei esitanud oma uue elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks. Selle tulemusel elukoha omanik (kust inimene lahkus) taotles inimese aadressi muutmist (elukohast välja kirjutamist) rahvastikuregistris.
1. jaanuarist 2019 rahvastikuregistri seaduse § 110 kohaselt kaotavad kõik omavalitsuse täpsusega elukoha aadressid kehtivuse.
Kuid elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris võib inimesele kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi.
Õiged andmed rahvastikuregistris annavad riigile ja omavalitsustele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust saada.
Oma andmetega rahvastikuregistris saab tutvuda riigiportaalis
www. eesti.ee või vallavalitsuses (Kohtu tänav 2, Türi linn).

Info:
Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
Katrin.Keevend@tyri.ee
384 8204

 

KODU SOETAMISE TOETUS