Õiged andmed rahvastikuregistris annavad riigile ja omavalitsustele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust saada.
Oma andmetega rahvastikuregistris saab tutvuda riigiportaalis www. eesti.ee või vallavalitsuses (Kohtu tänav 2, Türi linn).

Info:
Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
Katrin.Keevend@tyri.ee
384 8204

 

KODU SOETAMISE TOETUS

Riiklik rahvastikuregistri teenuseid koondav iseteenindusportaal (e-rahvastikuregister)

12.03.20

Siseministeeriumi koduleheküljelt leiab vajaliku informatsiooni perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute kohta:

  • Sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine:

https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud

  • Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel:

https://www.siseministeerium.ee/et/valisriigi-dokumendid

  • Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine:

https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/rahvastikuregister

  • Korduvate tõendite väljastamine:

https://www.siseministeerium.ee/et/korduvad-toendid-ja-valjavotted

  • Arhiivsete dokumentide väljastamine:

https://www.siseministeerium.ee/et/arhiivsete-dokumentide-valjastamine-perekonnaarhiivist

  • Elukoha registreerimine:

https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/elukohatoimingud

  • Nime muutmine:

https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/nime-muutmisega-seotud-toimingud