16.03.21

Endise Väätsa valla teenetemärkide saajad:

2011

Leo Voorel - pikaajalise ja pühendunud töö eest valla juhtimisel

2012

Tiina Mälk - valla haridus- ja kultuurielu edendamisse antud pikaajalise ja hindamatu panuse eest sh Helmi Tohvelmanni pärandi väärtustamise eest

2013

Asta Suurkivi - pikaajalise ja hindamatu panuse eest valla kultuurielu edendamisel ja rahvakultuuri hoidmisel

Tiit Tuuleveski - pikaajalise tegevuse eest kohalikus ettevõtluses ja olulise panuse eest valla juhtimisel

2014

Leili Mäeots - eakate aktiviseerimise ja kaasamise eest

2015

Signe Lieberg - perearst

2016

Kersti Juga - pikka aega Väätsa vallas tegutsenud ja silma jäänud oma heatahtliku oleku ja abivalmidusega

2017

Arvi Niglas - Kaitseliidu arendamise eest ja kaitseliidu õppekeskuse rajamise eest Lõõlasse

Jarno Laur - valda suurte investeeringute toomise eest ja hea töö eest vallavanemana