Ajutine innovatsioonikomisjon

Türi Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 19 moodustati volikogu ajutine innovatsioonikomisjon

Koosseis:

1) Mikk Otsus - komisjoni esimees (valimisliidu Tulevikuvald Türi esindaja);

2) Pipi-Liis Siemann - komisjoni aseesimees (valimisliidu Koduvald Türi esindaja);

3) Kati Nõlvak (valimisliidu Tulevikuvald Türi esindaja);

4) Lauri Läänemets (valimisliidu Tulevikuvald Türi esindaja);

5) Sulo Särkinen (valimisliidu Koduvald Türi esindaja);

6) Imre Heinsaar (valimisliidu Koduvald Türi esindaja);

7) Elar Niglas (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja);

8) Artur Metsare (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja);

9) Andrus Eensoo (Eesti Reformierakonna esindaja).

Innovatsioonikomisjoni eesmärk on analüüsida suuremaid ühiskondlikke muutusi Türi valla
kontekstis ning teha võimalike lahenduste osas ettepanekuid Türi Vallavolikogule ja Türi
Vallavalitsusele. Lisaks käsitleb innovatsioonikomisjon tööhõive, rahvastiku ja ettevõtluse
arengut, targa linna temaatikat ning kliimat ja keskkonda puudutavaid küsimusi Türi vallas.
Innovatsioonikomisjoni eesmärgi täitmiseks
1) kaardistab komisjon probleemid, kaasab vajadusel probleemide lahendamiseks eksperte,
sõnastab lahendusteks ettepanekud;
2) teeb vajadusel ettepanekuid Türi valla juhtimise uuendamiseks, et soodustada innovatsiooni;
3) osaleb oma kompetentsiga Türi valla arengukava koostamisel.
Innovatsioonikomisjoni koosseis on kuni üheksaliikmeline.
Innovatsioonikomisjon tegutseb Türi valla põhimäärusega Türi Vallavolikogu komisjonide
tegevust reguleerivas korras.
Türi Vallavolikogu kinnitab innovatsioonikomisjoni esimehe ettepanekul vähemalt kaheks
aastaks komisjoni tööplaani.