Vallavolikogu

Türi Vallavolikogu on valimisõiguslike vallakodanike poolt valitud kõrgeim võimuorgan vallas.

Türi Vallavolikogu on 23-liikmeline.

Vallavolikogu töövorm on istung. Vallavolikogu istungid toimuvad üldjuhul iga kuu viimasel neljapäeval.

Vallavolikogu esimees: ANDRUS EENSOO, tel 505 6395

Vallavolikogu aseesimees: Toomas Hirbaum

Türi Vallavolikogu koosseisud alates 2005. a (koosseisud Türi linna, Türi valla , Oisu valla ja Kabala valla ühinemisest):

Türi Vallavolikogu I koosseis 2005-2009

Türi Vallavolikogu II koosseis 2009-2013

Türi Vallavolikogu III koosseis 2013-2017

Voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"