Majandusosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja
Ametijuhend

Raivo Raamat 

509 1415
Raivo.Raamat@tyri.ee
 

kõrgharidus, ehitusmajandus ja -juhtimine 

Maakorraldusspetsialist
Ametijuhend 

Ülle Surva

5340 6933 
Ylle.Surva@tyri.ee

kõrgharidus, keskkonnateadus

Ehitusspetsialist
Ametijuhend

Kalev Pagarand
Puhkusel 09.10-22.10

5347 2657
Kalev.Pagarand@tyri.ee 
 

kõrgharidus,
põllumajanduse mehaniseerimine

Varahaldusspetsialist
Ametijuhend

Annely Grazer
 

5886 3255 
Annely.Grazer@tyri.ee

rakenduskõrgharidus, majandusarvestus

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
Ametijuhend 

Ametikoht täitmata
 

 

 

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
Ametijuhend

Janelle Leenurm  
 

5435 0892
Janelle.Leenurm@tyri.ee

kõrgharidus, keskkonnakaitse
Korrakaitseametnik
Ametijuhend 

Merje Leemets

5622 5011
merje.leemets@tyri.ee
kõrgharidus, halduskorraldus