Biojäätmete kogumise ja kodukompostimise edendamine Türi vallas

Jäätmeseaduse § 13612 alusel on kõikidele jäätmevaldajatele kohustuslik biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

Säästva Eesti Instituudi 2020. aasta uuringu tulemuste kohaselt moodustas biojäätmete sisaldus segaolmejäätmetes Eestis keskmiselt 31,8%. Biojäätmete liigiti kogumisega alustamine on vajalik juba nüüd:

    Biojäätmete liigiti kogumine on ehe ja loomulik viis olla keskkonnateadlik ning loodusringis sees püsida;

    Kui toidujäätmed satuvad kokku juba muude jäätmetega, tekib prügi, mida pole enam võimalik sorteerida. Liigiti kogumine päästab majapidamises ligi poole jäätmetest prügi staatusest;

    Biojäätmete liigiti kogumine vähendab olmejäätmete veo kulusid.

Türi vald edendas Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga biojäätmete eraldi kogumist jagades kortermajadele biojäätmete konteinereid ja eramajadele biojäätmete kiirkompostreid. 2023. aastast muutub biojäätmete eraldi kogumine kohustuslikuks ja seetõttu on aeg alustada juba täna. Biojäätmete liigiti kogumisega saadetakse Türi vallast iga aasta ringlusesse pea 1300 tonni biojäätmeid. Eramajade elanikud said võimaluse kompostida oma aias kaasaegase aastaringselt kasutatava kompostriga.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas Türi valda biojäätmete projektiga, et soetada Türi valla elanikele biojäätmete kiirkompostrid ja konteinerid. Türi valla elanikud said 320 aastaringselt kasutatavat kiirkompostrit ja 225 biojäätmete konteinerit. KIK eraldas Türi vallale 80 268 eurot, mille eest inventar ostetati.

Projekti rahastas Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Türi Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist Inga Kärg (inga.karg@tyri.ee või telefonil 5227 326).