Jäätmemajandus

Jäätmehoolduses tuleb juhinduda jäätmehierarhiast.
Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäätmehoolduse korraldamise aluseks Türi vallas on eelkõige jäätmeseadus, pakendiseadus ning Türi valla haldusterritooriumil kehtiv Türi valla jäätmehoolduseeskiri.