Jäätmemajandus

 Alates 1. märtsist 2020 alustab korraldatud olmejäätmeveo teenuse osutamist Türi vallas Eesti Keskkonnateenused AS. Türi vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmeprügi.
Uus jäätmevedaja saadab jäätmeveo info jäätmevaldajatele välja veebruarikuu alguses. Juhul kui teieni veebruarikuu keskpaigaks jäätmeveo info ei ole jõudnud, siis palume sellest teavitada jäätmevedajat e-posti aadressil tartu@keskkonnateenused.ee või telefonil 738 6700 või anda sellest teada ehitus- ja keskkonnaspetsialistile Janelle Leenurmele (e-post Janelle.Leenurm@tyri.ee; tel 384 8279 või 522 7326).
 Jäätmevedaja saadab teile ka lepingu näidise koos jäätmeveo graafikuga. Eraldi lepingut jäätmeveoks ettevõttega sõlmima ei pea, kui te ei soovi jäätmeveo eritingimusi. Lepingu peab sõlmima, kui soovite midagi ettevõtjalt lisaks tellida või sõlmida mingisuguseid erikokkuleppeid või rentida nende poolt jäätmekonteinerit.

Jäätmehoolduses tuleb juhinduda jäätmehierarhiast.
Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäätmehoolduse korraldamise aluseks Türi vallas on eelkõige jäätmeseadus, pakendiseadus ning Türi valla haldusterritooriumil kehtiv Türi valla jäätmehoolduseeskiri.