Biojäätmete projekt eramajadele

 

Türi Vallavalitsus koostöös Keskkonnaministeeriumi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega soetas Türi valla eramajadele 320 biojäätmete kiirkompostrit.

Eramaja sai endale 200-liitrise soojustatud kiirkompostri kasutamiseks tasuta. Taotluse sai esitada elektrooniliselt läbi jäätmevaldajate registri EVALD süsteemi.

Kiirkompostri sai enda kasutusse taotleda isik, kes on Türi vallas hoonestatud kinnistu omanik, mis on liidetud aastaringselt korraldatud jäätmeveoga ja seal aadressil elab Eesti rahvastikuregistri andmetel alaliselt vähemalt üks inimene.

Kompostrid soetati OÜ-lt Kleenoil Eesti. Kompostri saajatele viiakse läbi koolitus selle kasutamise kohta. Komposter antakse üle aktiga, mis kohustab seda kasutama sihtotstarbekalt kuni 01.09.2026.

Jäätmeseaduse § 13612 alusel on kõikidele jäätmevaldajatele kohustuslik biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine hiljemalt 2023. a lõpuks.

Tutvu vastava määrusega SIIN

KOMPOSTIMINE ON LOOMULIK JA LIHTNE

KOMPOSTRI KASUTUSJUHEND

Info:

Janelle Leenurm
Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
5435 0892
(II korrus)
 

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.