Jäätmete liigiti kogumine

Türi valla territooriumile on paigutatud avalikud pakendi ning paberi ja kartongi konteinerid, kuhu on kõigil võimalik oma eelnevalt sorteeritud jäätmeid viia.

AVALIKE PAKENDIKONTEINERITE ASUKOHAD (.pdf)

AVALIKE PABERKONTEINERITE ASUKOHAD (.pdf)

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik - tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Pakendijäätmed

 

   

Pakendijäätmete hulka kuuluvad:

 • plastpakendid;
 • metallpakendid;
 • klaaspakendid;
 • papist pakendid;
 • paberpakendid;
 • joogikartong.

Pakendid kogu eraldi ja vii selleks ette nähtud pakendi konteinerisse. Vaata siit , milliseid jäätmed sobivad pakendikonteinerisse ja millised ei sobi.

Pakendijäätmeid saab üle anda nii avalikes pakendipunktides kui kohtkogumise teenusena. Pakendikonteinerite asukohad ja suurused on välja toodud lehekülje ülaosas. Pakendikonteinerid on kollast värvi. Pakendikotiteenust pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ Türi linna eramajadele. Korteriühistutel on võimalus pakendijäätmed üle anda enda konteineriga. Teenust pakuvad näiteks Väätsa Prügila AS ja Eesti Pakendiringlus.

Plastpudelitest tehakse uusi plastpudeleid, põrandalaudu, aiamööblit, aiaposte, fliise ja ka näiteks jalgpallisärke.

Huvitavat lugemist pakendite kohta:

Vanapaber

 

 Vaata siit, millised jäätmed sobivad vanapaberi konteinerisse ja millised ei sobi.

 Paber ja papp kogu eraldi ning vii selleks ette nähtud konteinerisse.

 Vanapaberit saab üle anda nii avalikes pakendipunktides kui kohtkogumise teenusena. Paberikonteinerite asukohad ja suurused on välja toodud lehekülje ülaosas. Paberikonteinerid on sinist värvi. Paberijäätmete kogumise ja üleandmise teenust saab tellida näiteks Väätsa Prügila AS käest.

 Vanapaberist saab teha uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit jms.

Biojäätmed

 

 Biojäätmete hulka kuuluvad nii biolagunevad toidujäätmed kui biolagunevad aiajäätmed.

 Vaata siit, millised jäätmed sobivad biojäätmete konteinerisse ja millised ei sobi.

 Biolagunevad jäätmed komposti või telli biolagunevatele jäätmetele mõeldud konteiner. 

Biolagunevate jäätmete eraldi kogumine muutub alates 2023. aastast kohustuslikuks üle Eesti.

 

Biolagunevatest jäätmetest saab head komposti taimedele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segaolmejäätmed ehk olmeprügi

 

 Segaolmejäätmed kogu eraldi ning vii selleks ette nähtud konteinerisse.

 Vaata siit, millised jäätmed sobivad olmejäätmete konteinerisse ja millised ei sobi.

 Segaolmejäätmete kogumine ja vedu on Türi vallas korraldatud regulaarse jäätmeveoga.

 Segaolmejäätmete konteinerisse ei tohi panna jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud! Samuti ei tohi segaolmejäätmete mahutisse panna selliseid jäätmeid, mis võivad ohustada või rikkuda jäätmemahutit, veokit või vedajat (vedelad jäätmed, plahvatusohtlikud jäätmed, kuum tuhk, süstlanõelad).

Segaolmejäätmeid ei suunata ringlusesse ning nendest ei saa uusi tooteid.

Riided ja jalanõud

 

 Riided, jalanõud ja mänguasjad, millest soovid loobuda, aga mis on veel kasutuskõlblikud vii punasesse riidekonteinerisse (hetkel ainult Türi linnas Kalevi Konsumi juures, aga varsti ka teistes suuremates asulates). Konteinerisse võib panna ainult puhtaid ja terveid esemeid. Need saadetakse taaskasutuskauplustesse edasi müümiseks.

 

 

 

 

 Kulunuid või katkiseid riideid-jalanõusid ära kohe ära viska. Kui riideeset või jalanõud annab veel parandada või mõnel muul otstarbel kasutada, siis eelista seda varianti! Täiesti kasutuskõlbmatud riided ja jalanõud võib panna segaolmejäätmete konteinerisse. Tekstiilijäätmeid võtab vastu Türi jäätmejaam tasu eest.

 

 

 

Elektroonikajäätmed

 

 Elektri- ja elektroonikajäätmete ehk elektroonikaromude alla kuuluvad patareide, akude või elektriga töötavad seadmed, mis on kasutuselt kõrvaldatud. Neid tuleb koguda lahus muudest jäätmetest.  Elektroonikajäätmed võivad sisaldada kahjulikke aineid ja seepärast tuleb neid õigesti käidelda. Elektroonikaseadme hinna sees on ka selle käitlemise ja kogumise kulud ning kasutaja saab elektroonikaromu viia müügikohta tagasi.

 

Türi vallas saab elektroonikajäätmeid ära anda:

 • Türi linna jäätmejaamas
 • Kabala külas keskkonnajaamas
 • Oisu alevikus keskkonnajaamas
 • Käru alevikus keskkonnajaamas
 • Väätsa Prügilas

Elektroonikaromud sisaldavad materjale, mida saab ringlusesse suunata ja neist tehakse uusi tooteid.

Akud ja patareid

 

 Akusid ja patareisid tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi, sest sisaldavad toksilisi ühendeid, võivad lekkida ja olla plahvatusohtlikud.

 Patareisid ja akusid saab viia kauplustesse, kus patareisid ja akusid müüakse. Lisaks võtavad patareisid ja akusid vastu Türi jäätmejaam ning valla keskkonnajaamad.

 

 

 

Ohtlikud jäätmed

 

 

 

 

 

 

 

Ohtlike jäätmete alla kuuluvad:

 •  ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed;
 • õli-, värvi- laki- ja liimijäätmed;
 • kemikaalid;
 • õli-ja kütusefiltrid;
 • happed;
 • ohtlikke aineid sisaldav pakend;
 • taimekaitsevahendid, mürgid jne

 Ohtlikud jäätmed kujutavad tervisele, varale ja keskkonnale otsest ohtu. Kogu ohtlikud jäätmed muudest jäätmetest eraldi ja vii need Türi jäätmejaama või valla keskkonnajaamadesse.

Suurjäätmed

 

 Suurjäätmed on majapidamisest üle jäänud suuremõõtmelised jäätmed- mööbel, kraanikausid, wc-potid, vannid, vaibad, madratsid jne. Kui asjad on korralikud ja terved, saab neid annetada vajavatele asutustele või viia taaskasutuskeskusesse.

 Suurjäätmeid võetakse vastu tasuta Türi jäätmejaamas.