Lemmikloomad

11.06.19
 Hulkuvate loomade viimine varjupaika Türi valla kulul toimub üksnes kooskõlastatult Türi Haldusega.

Info:
Ott Vilusaar
tel 5342 1140, 385 0277
Türi Haldus
Ott.Vilusaar@tyri.ee
     MTÜ Soe Pesa kasside varjupaik
           Türi linn, Viljandi tn 20
           tel. 56221449 ja 56654787

Lähim koht koerte andmiseks varjupaika kodaniku kulul:
VARJUPAIKADE MTÜ
Mustivere küla, Viljandi vald
71067 Viljandimaa
Varjupaikade MTÜ, Viljandi, kontakt tel 52 38 626