Majandus- ja turvalisuskomisjon

1.06.20

Liikmed

 1. Hannes Taube - komisjoni esimees
 2. Heigo Laaneoks - komisjoni aseesimees
 3. Toomas Marrandi
 4. Kristjan Männa
 5. Raivo Matsina
 6. Milvi Aun
 7. Artur Metsare
 8. Urmas Piigert
 9. Eilo Eesmäe
 10. Enn Mäger
 11. Virginia Ciunite
 12. Urmas Saluste
 13. Leo Kass

(kinnitatud Türi Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 23)

Tegevusvaldkond ja pädevus 

Komisjoni koosolekute protokollid

VOLIKOGU KOMISJONIDE ÕIGUSED Eemalda

Komisjonidel on õigus:

1) teha lähtuvalt oma eluvaldkonna arendamisest vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks ja muutmiseks;
2) teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid valla arengukava koostamiseks ja muutmiseks;
3) kaasata oma töösse ametiasutuse ja hallatavate asutuste töötajaid;
4) moodustada oma eluvaldkonnas alakomisjone ja töögruppe;
5) algatada õigusaktide eelnõusid;
6) teha koostööd vallavolikogu teiste alaliste ja ajutiste komisjonidega ning pidada ühiseid koosolekuid;
7) vajadusel saada oma tegevuseks ja ülesannete täitmiseks vajalikku infot;
8) kuulata ära valla hallatavate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide juhte vallaelu puudutavates küsimustes;
9) teha ettepanekuid vallavolikogu päevakorda võetavate küsimuste osas;
10) pidada väljasõidukoosolekuid.