Revisjonikomisjon

6.10.20

Liikmed

1. Veiko Valang, komisjoni esimees

2. Lea Urb, komisjoni aseesimees

3. Heigo Laaneoks

4. Elar Niglas

5. Vitali Gansen

Revisjonikomisjoni 2020. a tööplaan (kinnitatud Türi Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 2):

I kvartal

1. Retla-Kabala Kooli tegevuse ja 2019. aasta eelarve täitmise kontroll ning 2019. aasta eelarve võrdlus 2018. aasta eelarvega
2. Türi Kultuurikeskuse tegevuse ja 2019. aasta eelarve täitmise kontroll ning 2019. aasta eelarve võrdlus 2018. aasta eelarvega

II kvartal

3. Vee-ettevõtja leidmiseks korraldatud hankemenetluse kontroll ning Türi valla ja OÜ TÜRI VESI vahel sõlmitud lepingute täitmise kontroll
4. Mittetulundusühingu TÜRI SPORDIKLUBIDE LIIT (TSKL) ja Türi valla vahel sõlmitud halduslepingu täitmise ning TSKLi valdusse ja kasutusse antud Türi valla vara sihipärase kasutamise kontroll; Türi ujula omandamise otstarbekuse järelkontroll
5. Türi valla 2019. majandusaasta aruande kontroll

III kvartal   

6. ASi Käru Hooldusravi Keskus otstarbekuse kontroll
7. Türi valla asutuste valduses olevate sõidukite kasutamise õiguspärasuse ning sõidukite kasutamise otstarbekuse kontroll
8. Väätsa Põhikooli tegevuse ja 2020. aasta eelarve täitmise kontroll ning 2020. aasta eelarve võrdlus 2019. aasta eelarvega  

IV kvartal

9. Türi valla reservfondi kasutamine 2020. aastal
10. Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla vahel sõlmitud ühinemislepingu täitmise kontroll. Revisjonikomisjoni tööplaani koostamine aastaks 2021.

Tegevusvaldkond ja pädevus 

Komisjoni koosolekute  protokollid