Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

26.05.23

1) Lea Urb – komisjoni esimees (valimisliit Koduvald Türi);
2) Piret Lai – komisjoni aseesimees (valmisliit Tulevikuvald Türi);
3) Valli Järve (valimisliit Tulevikuvald Türi);
4) Tiia Mettus (valimisliit Tulevikuvald Türi);
5) Hurmi Jürjens (valimisliit Tulevikuvald Türi);
6) Kaia Iva (valimisliit Koduvald Türi);
7) Toomas Nerep (valimisliit Koduvald Türi);
8) Teet Hanschmidt (valimisliit Koduvald Türi);
9) Aita Saks (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
10) Evi Soone (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
11)  Maarja Brause (Eesti Reformierakond);
12) Maili Annikov  (ekspert);
13) Heili Burmeister (ekspert);
14) Liivi Rehela (Taikse – Tännassilma – Mäeküla kogukonnakogu esindaja);
15) Meelike Noormann (Käru kogukonnakogu esindaja);
16)  Kaja Sepp (endise Väätsa valla külade kogukonnakogu esindaja);

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

1) sotsiaalhoolekande ja sotsiaalteenuste arendamine ja koordineerimine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
2) rahvatervise tagamisega seotud meetmete ning arstiabi ja tervishoiukorralduse arendamine ja koordineerimine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
3) eestkosteasutuse pädevusse kuuluvate ülesannete koordineerimine ning selles valdkonnas vallavolikogule ettepanekute tegemine.

Komisjoni pädevuses on: 
1) teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
2) anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
3) osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
4) osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
5) teha ettepanekuid süsteemi, millega tagatakse arstiabi ja sotsiaalhoolekande teenuste jõudmine võimalikult lihtsalt iga abivajajani, tagamiseks;
6) teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla sotsiaalhoolekande, sotsiaalteenuste ja eestkostega seotud küsimustes;
7) saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt ning Türi valla asutustelt ning Türi valla osalusega ühisametitelt ja -asutustelt informatsiooni ja dokumente.

Komisjoni koosolekute protokollid 
Statistika koosolekutel osalemisest 18.01.22-15.12.22
Statistika koosolekutel osalemisest 2023