Sotsiaalhooldajad

Teenistuskoht

Teenistuja nimi

Kontaktid

Sotsiaalhooldaja

Tiina Karmann

385 7397; 5322 5172

Sotsiaalhooldaja

Anneli Stoitšev

520 1130

Sotsiaalhooldaja

Annela Arna

5336 3549

Sotsiaalhooldaja

Gaili Gross

5342 3388

Sotsiaalhooldaja

Kai Tammela

5307 3705

Sotsiaalhooldaja

Ingrid Nõlvak

5306 8063

Sotsiaalhooldaja

Monika Reinberg

5347 4845