Türi Päevakeskus

Vabriku pst 6, Türi 72212  
Tel 385 7019
Registrikood 75006374

Juhataja: Kalle Nõmmik
tel 385 7019, 5301 8869
paevakeskus@tyri.ee, kallepk@hot.ee

  • Türi Päevakeskus on Türi valla asutusena tegutsev päevane hoolekandeasutus, mille ülesandeks on vaimse puude või psüühiliste erivajadustega inimeste ettevalmistamine lihtsamate tööde tegemiseks, nende inimeste elukvaliteedi parandamine ja võimaluse loomine vaimse puudega inimeste tööhõiveks.
  • Töötajate koosseis: juhataja- 1,0; sekretär- 0,25; vanemtegevusjuhendaja - 1, tegevusjuhendaja- 6,5.
  • Türi Vallavolikogu esindajaks Türi Päevakeskuse hoolekogus on Heili Burmeister (Türi Vallavolikogu 30.11.2017 otsus nr 62), Pipi-Liis Siemann (vallavalitsuse 04.04.2018 korraldus nr 154).

Türi Päevakeskuse põhimäärus

Dokumendiregister
- registri sisujuht
- registri kasutusjuhend
- DOKUMENDIREGISTER