Veemajandus

29.03.19

Türi valla haldusterritooriumil osutab ühisvee ja –kanalisatsiooni teenust kuni 30. aprillini 2028

OÜ Türi Vesi
Tehnika tn 7, Türi linn
tel 385 7068

www.tyrivesi.ee

Ühisveevärgi ja -kanalistaiooniga liitumine 

 

Vee- ja kanalisatsioonteenuse pakkumiseks oli Väätsa vallavalitsuse asutatud ja täielikult vallale kuuluv OÜ Väätsa Soojus, mis nüüd on liidetud OÜ Türi Linnavaraga ja kannab Türi Linnavara nime ning mis haldab Väätsa, Lõõla ja Reopalu külade ühisveevärki ja – kanalisatsiooni ning Röa küla kahte ühisveevärki.

AS Väätsa Agro haldab (omades pumplat) osaliselt ühisveevärke Piiumetsa ja Lõõla külas.

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad on kinnitatud Väätsa Vallavalitsuse 7.02.2007. a määrusega nr 2 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine", abonenttasu kehtestamiseks andis vallavalitsus nõusoleku oma 7.12.2010 korraldusega nr 327.

1.01.2011. a kehtivad hinnad on järgnevad:

Väätsa piirkonna veeteenuste tariifid on ilma käibemaksuta  0,95 €/m3 ja reovesi 2,00 €/m3

Abonenttasu on kehtestatud järgmiselt: peremaja kinnistu 1,50 €/kuus, kortermaja kinnistu

0,75 €/kuus korda korterite arv majas ja mitteeluruumide kinnistud 1,50 €/kuus korda asutuste arv kinnistul.

Info:
Urve Meerits
385 0272, 5551 6394