Kaasav eelarve 2020

24.10.19

Igal aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide rajamiseks või parendamiseks, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.

Ettepanekuid sai esitada 1.-18. septembrini. 

Esitatud ettepanekute hindamiseks ning teostatavuse kohta seisukoha andmiseks moodustab vallavalitsus ajutise komisjoni.
Komisjoni valitud ideed esitatakse avaliku huvi väljaselgitamiseks kogukonnale. Kõik Türi valla vähemalt 16-aastased elanikud võivad seejärel hääletada ühe hääletusele esitatud idee poolt. Hääletamine toimus perioodil 10.-21. oktoober.

Hääletuse järgselt ideed paremusjärjestatakse ning kavandatakse selle alusel vallaeelarve 2020. aasta eelnõusse raha. Sealjuures ei tohi projektide  eeldatav kogumaksumus ületada 25 000 eurot.

(Näide: kui paremusjärjestuses on kümme 2000 eurot maksvat projekti siis rahastatakse neid kõiki, kui parim maksab 15 000 ja teise koha saanud 10 000 siis ei jagu raha rohkematele ning kui parim ehk kõige rohkem hääli saanud projekt maksab 25 000 siis saabki teoks vaid üks projekt.)

NB! Ideed viib ellu vallavalitsus, idee esitaja ei pea ise selle eestvedajaks olema. 

10. parima ettepaneku tutvustus: