Konkursi „Aasta küla“ korraldamine ning konkursi võitja tunnustamine

 Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Aunimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut ja omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ning oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused.
Ettepanek esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

Konkursi „Aasta küla" võitja ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Aunimetuse määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.
Konkursi „Aasta küla" võitjale määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia 500 eurot ja lisaks tunnustatakse konkursi võitjat üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus.

 

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Info:
Eva Seera
tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)

Konkursi võitjad

Türi Vallavalitsuse 15. veebruari 2023 korraldusega nr 50 konkursi "Aasta küla 2022" tulemuste kinnitamine, tunnistati võitjaks Kädva küla. Kädva külas elavad aktiivsed inimesed,...

Aasta küla 2022 - Kädva küla

Türi Vallavalitsuse 15. veebruari 2023 korraldusega nr 50 konkursi "Aasta küla 2022" tulemuste kinnitamine, tunnistati võitjaks Kädva küla. Kädva külas elavad aktiivsed inimesed,...

Türi vallavalitsus tunnistas 15. veebruari 2022 korraldusega nr 49 konkursi „Aasta küla 2021" võitjaks Oisu aleviku. hoovipäeva ja Oisukandipäeva jpm). Järgnevalt väike ülevaade eelmisel...

Aasta küla 2021- Oisu alevik

Türi vallavalitsus tunnistas 15. veebruari 2022 korraldusega nr 49 konkursi „Aasta küla 2021" võitjaks Oisu aleviku. hoovipäeva ja Oisukandipäeva jpm). Järgnevalt väike ülevaade eelmisel...

Türi vallavalitsus tunnistas 17. veebruari 2021 korraldusega nr 68 konkursi „Aasta küla 2020" võitjaks Taikse küla.

Aasta küla 2020 - Taikse küla

Türi vallavalitsus tunnistas 17. veebruari 2021 korraldusega nr 68 konkursi „Aasta küla 2020" võitjaks Taikse küla.

Türi vallavalitsuse 18. veebruar 2020 korraldusega nr 53 anti Käru alevikule „Aasta küla 2019" aunimetus. Käru on üks kokkuhoidev kogukond, mis järjekindlalt ajab oma asja. Käru inimesed on...

Aasta küla 2019 - KÄRU alevik

Türi vallavalitsuse 18. veebruar 2020 korraldusega nr 53 anti Käru alevikule „Aasta küla 2019" aunimetus. Käru on üks kokkuhoidev kogukond, mis järjekindlalt ajab oma asja. Käru inimesed on...

Türi Vallavalitsus tunnistas 05. veebruari 2019 korraldusega nr 47  konkursi „Aasta küla 2018" võitjaks Väätsa aleviku . Väätsa ja selle ümbruse inimesed on kokkuhoidvad ja...

Aasta küla 2018 - VÄÄTSA alevik

Türi Vallavalitsus tunnistas 05. veebruari 2019 korraldusega nr 47  konkursi „Aasta küla 2018" võitjaks Väätsa aleviku . Väätsa ja selle ümbruse inimesed on kokkuhoidvad ja...

Türi Vallavalitsus tunnistas 07.12.2017 korraldusega nr 335 konkursi "Aasta küla 2017" võitjaks Villevere küla. Villevere küla eestvedajad on MTÜ Villevere Koolimaja tegijad eesotsas Veiko...

Aasta küla 2017- VILLEVERE

Türi Vallavalitsus tunnistas 07.12.2017 korraldusega nr 335 konkursi "Aasta küla 2017" võitjaks Villevere küla. Villevere küla eestvedajad on MTÜ Villevere Koolimaja tegijad eesotsas Veiko...

2015. aastal asutatud MTÜ Taikse Külaselts on tänaseks palju korda saatnud. Külas elab väga erinevas vanuses inimesi (01.01.2016 seisuga 170 inimest). Paljudele meeldib käsitöö ja rahvakunst,...

Aasta küla 2016- TAIKSE

2015. aastal asutatud MTÜ Taikse Külaselts on tänaseks palju korda saatnud. Külas elab väga erinevas vanuses inimesi (01.01.2016 seisuga 170 inimest). Paljudele meeldib käsitöö ja rahvakunst,...

Aasta 2015 on tõstnud Oisu inimeste aktiivsust. Nad on hakanud rohkem osa võtma kultuuri- sündmustest ja on pakkunud end vabatahtlikena appi esinemistele või korraldamistele. Lisaks on ...

Aasta küla 2015- OISU alevik

Aasta 2015 on tõstnud Oisu inimeste aktiivsust. Nad on hakanud rohkem osa võtma kultuuri- sündmustest ja on pakkunud end vabatahtlikena appi esinemistele või korraldamistele. Lisaks on ...

Raukla küla asub Türi vallas, kus 1. jaanuari 2014 seisuga oli 66 elanikku. Tegemist on väikese kohaga, kus ei ole rahvamaja ega muid kultuurielu eestvedavaid asutusi. 2013. a lõpus loodi...

Aasta küla 2014 - RAUKLA

Raukla küla asub Türi vallas, kus 1. jaanuari 2014 seisuga oli 66 elanikku. Tegemist on väikese kohaga, kus ei ole rahvamaja ega muid kultuurielu eestvedavaid asutusi. 2013. a lõpus loodi...

Külaelanike aktiivsus on aastatega järjest tõusnud. Küla traditsioonid on pikaaegsed ja elujõulised – peaaegu 30 aastat on korraldatud mälumängu ning Kabala küla ja naabrite päeva, Kabala laulu...

Aasta küla 2013 - KABALA

Külaelanike aktiivsus on aastatega järjest tõusnud. Küla traditsioonid on pikaaegsed ja elujõulised – peaaegu 30 aastat on korraldatud mälumängu ning Kabala küla ja naabrite päeva, Kabala laulu...

Külarahvas on kokkuhoidev ning erinevad vanusegrupid teevad omavahel tõhusat koostööd, olgu see siis külakoosolekul külaprobleemide üle arutledes või aiandi kõrval külaplatsil külapidu pidades....

Aasta küla 2012- MÄEKÜLA

Külarahvas on kokkuhoidev ning erinevad vanusegrupid teevad omavahel tõhusat koostööd, olgu see siis külakoosolekul külaprobleemide üle arutledes või aiandi kõrval külaplatsil külapidu pidades....

Kabala küla on tugeva ajaloolise taustaga küla, kus tegutsevad mitmed valla hallatavad asutused ja ka erafirmad. Küla traditsioone aitab elus hoida nende asutuste koostöö, kuid vähem tähtis pole...

Aasta küla 2011- KABALA

Kabala küla on tugeva ajaloolise taustaga küla, kus tegutsevad mitmed valla hallatavad asutused ja ka erafirmad. Küla traditsioone aitab elus hoida nende asutuste koostöö, kuid vähem tähtis pole...

Ühistegevuse algus jääb enam kui 15 aasta tagusesse aega. Külaelu juhib Rassi Külaselts, millel on 3-liikmeline juhatus. Rahvarohkeim üritus on septembris toimuv Metsapäev, mida külastab igal...

Aasta küla 2010- RASSI

Ühistegevuse algus jääb enam kui 15 aasta tagusesse aega. Külaelu juhib Rassi Külaselts, millel on 3-liikmeline juhatus. Rahvarohkeim üritus on septembris toimuv Metsapäev, mida külastab igal...

Küla, mille ühistegevus sai alguse juba 2003. aastal. 2007. aastal haarati ühistegevusse ka naaberkülade Pala ja Poaka elanikud. Ühistegevusele andis innustust ja hoogu juurde valla abiga oma...

Aasta küla 2009 - KIRNA

Küla, mille ühistegevus sai alguse juba 2003. aastal. 2007. aastal haarati ühistegevusse ka naaberkülade Pala ja Poaka elanikud. Ühistegevusele andis innustust ja hoogu juurde valla abiga oma...

Väikesed naaberkülad, kes teevad omavahel suurepärast koostööd. Kahe küla peale on asutatud ühine mittetulundusühing nimega KUME külaselts. Külade tegevust kajastatakse värvikalt ühisel...

Aasta küla 2008 - MEOSSAARE ja KURLA

Väikesed naaberkülad, kes teevad omavahel suurepärast koostööd. Kahe küla peale on asutatud ühine mittetulundusühing nimega KUME külaselts. Külade tegevust kajastatakse värvikalt ühisel...

Pidevas arengus olev küla, mille põhiline ühistegevus toimub kohalike inimeste algatusel rajatud toredal külaplatsil või külas asuvas raamatukogus. Rahvarohkemateks ühisüritusteks on jaanipäev...

Aasta küla 2007 - OLLEPA

Pidevas arengus olev küla, mille põhiline ühistegevus toimub kohalike inimeste algatusel rajatud toredal külaplatsil või külas asuvas raamatukogus. Rahvarohkemateks ühisüritusteks on jaanipäev...