Kooli alustamise toetus (1. klass)

14.02.23
  • Kooli alustamise toetus on lapse põhihariduse omandamise alustamisel makstav ühekordne toetus.
  • Kooli alustamise toetust makstakse 150 eurot lapse kohta.
  •  Kooli alustamise toetust makstakse lapse põhihariduse omandamise alustamisel ehk 1. klassi minemisel lapse ühele vanemale, kui lapse ja lapse ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Türi vallas. Enda rahvastikureigistri andmeid saad vaadata e-rahvastikuregistrist siit
  •  Kooli alustamise toetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus, milles märgitakse ka lapse, kes alustab põhihariduse omandamist, andmed ning kooli nimetus, kus laps põhihariduse omandamist alustab.
  •  Taotlus kooli alustamise toetuse maksmiseks tuleb esitada õppeaasta algusest 3 kuu jooksul.

SOOVITUSLIK toetuse taotlus RTF, PDF, e-VORM (nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 95)

Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)