ABIVAJAVAST JA/VÕI HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEAVITAMINE

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest.

Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele.

Hädaohus olev laps  on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest.

Lasteabi tasuta telefonil 116 111.
Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Info:

Deana Krotova
Lastekaitsespetsialist
5332 4268
deana.krotova@tyri.ee
(II korrus)