Lastekaitse

 

Teenistuskoht Teenistuja nimi Kontaktid Vastuvõtt Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

 

 

384 8222; 

K, N

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Taivi Babatunde

 

384 8225; 5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee

 

E, K rakenduslik kõrgharidus,
kohtueelne uurimine
Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Jelena Plakk

 

384 8220; 5393 3040
Jelena.Plakk@tyri.ee

 

 T, K rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

 

TEENISTUSÜLESANDED

 • Laste õigusi kaitsvate seaduste täitmine laste õiguste ja heaolu tagamiseks
 • Abivajavate laste kohta laekunud info menetlemine
 • Toimingud laste ja perede toimetuleku suurendamiseks ja vajalikele teenustele suunamine
 • Laste ja lapsi kasvatavate isikute nõustamine ning koostöö võrgustikuga, s.h. eemal elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Eestkosteasutuse arvamuse koostamine lapsi puudutavates ning hooldusõigusküsimustes ning eestkosteasjades
 • Ametiasutuse esindamine lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel kohtus
 • Koolikohustuse täitmise tagamise jälgimine
 • Asenduskodudes ja hooldusperedes elavate laste esindamine ja asjaajamine
 • Järelhooldusteenuse korraldamine
 • Vanemliku hoolitsuseta lapse lapsendada soovijate nõustamine
 • Lastekaitsealase teabe levitamine
  Asendushoolduse noorte programm „Minu elu"
7.-8. detsember 2019; 11.-12. jaanuar 2020 ja 1.-2. veebruar 2020

 

ABIVAJAVAST JA/VÕI HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEAVITAMINE

PEREKONNAST ERALDATUD LAPSE KAITSE

ÕIGUSAKTID

KASULIKKU LUGEMIST - tarkvanem.ee