Lokuta ettevõtlusala

20.11.18
  • Lokuta ettevõtlusala asub  Türi vallas Lokuta külas Türi linna piiril Tallinn-Rapla-Türi Viljandi maantee ääres. 2 km kaugusel on raudtee jaam kaubavedudeks. Pärnu- Rakvere-Narva-Peterburi maantee asub 1,5 km kaugusel.  Rahvusvaheline Tallinna Lennujaam Ja sadamad  asuvad 90 km kaugusel. Ettevõtlusala kõrval on juba kasutuses olev tööstusala. 1 km kaugusel on elamurajoon, kool ja lasteaed.
  • Kokku on ettevõtlusala pindala 27 ha, mis jaguneb vastavalt detailplaneeringule 34 krundiks. Kruntide suurused on alates 1689 m² kuni 22 306 m²-ni. Nendest 26 on reformi läbimata riigimaal ja 8 on eraomandis. Kruntidevaheline tehnovõrkude maa on Türi valla munitsipaalomanduses,  katastris  registreerimata. Kruntide otstarve: 50%ärimaa, 50% tootmismaa.
  •  Koostatud on kogu ala infrastruktuuriga (vesi, kanalisatsioon, elekter, side, teedevõrk) katmise tehniline projekt.
  • Türi vald on esitanud Keskkonnaministeeriumile kogu ettevõtlusala aluse maa munitsipaliseerimiseks, et oleks võimalus operatiivselt ja kiirelt investoritele krunte müüa. Vastavat otsust maa munitsipaalomandisse andmise kohta Vabariigi Valitsus veel teinud ei ole. Kuni maade munitsipaliseerimiseni korraldab  riigimaal  kruntide müüki Maaamet. Maa hind kujuneb enampakkumisel. Eravalduses kruntide ost-müük toimub kokkuleppel krundi omanikuga.
  • Võimalus  soetada vastavalt vajadusele nii ühte kui mitut krunti ja krunte liita.
  • Lähiümbruses paiknevad tankla, traktorite müümise ja hooldusega tegelevad ettevõtted, autoremondi, metallitöötlemise, toiduainete tootmise, transpordi- ja ehitusettevõtted. 
  • Ala on mõeldud kombineeritud ettevõtluse alana – sega-ala tootmis- /logistika kinnistutena. Kulukat tootmisprotsessi alale ei ole planeeritud.
  • Türi vallas elab ligi 10 000 elaniku. Türi linnas on ligi 6 000 elanikku. Järvamaa elanike arv 36 000. Paide linn (ligi 9 000 elanikku) asub 14 km. kaugusel. Tallinn, Tartu ja Pärnu asuvad ligikaudu 90 km. kaugusel. Türi linna läbib Tallinn-Türi-Viljandi raudtee.
  • Ettevõtlusala läheduses on alajaam, kaugkütte katlamaja,  veevarustus ja kanalisatsioon (kruntideni ei ole kommunikatsioone veetud). Vallas on korraldatud jäätmekäitlus. Ettevõtlusalal puudub gaasivarustus. Ettevõtlusala edelaosa läbivad kaks sidekaablit, kirdeosas paikneb liiv-ja õlipüüdur ning ala serval on sadeveetrass. Kogu ala on kuivendatud.
  • Kohaliku omavalitsuse huvi on vaba ettevõtlusmaa väärtustamine, tuues piirkonda uusi investeeringuid, kasutades kohalikke inimressursse (vaba tööjõud ja head liikumisvõimalused)ja arenenud infrastruktuuri (suurte teede ja raudtee lähedus, kasutamata energiaressursid).

Kontakt:
Türi Vallavalitsusus
Kohtu 2, Türi linn
72213 Järva maakond
telefon 384 82201
vallavalitsus@tyri.ee

PS. Ettevõtlusala on kaardil tähistatud punase värviga.

Rohkem informatsiooni Türi valla kodulehel jaotuse Ehitus ja planeerimine alajaotuse Detailplaneeringud all.

Lokuta ettevõtlusalale on kehtestatud detailplaneering -  põhijoonis, tehnovõrkude joonis