Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri...

Aktsiaselts Väätsa Prügila keskkonnaloa taotlus jäätmete taaskasutamiseks

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri...

17.02.2021- Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing Stenmarein ...

Jäätmete taaskasutamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- Osaühing Stenmarein

17.02.2021- Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing Stenmarein ...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i Tariston (registrikood 10887843,...

Maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- Liivamäe II

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i Tariston (registrikood 10887843,...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Roger Puit (registrikood 10106076, aadress...

Villevere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Roger Puit (registrikood 10106076, aadress...

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et aktsiaselts Väätsa Agro (registrikood 10069725, aadress Pikk 3, Väätsa alevik, Türi vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt...

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et aktsiaselts Väätsa Agro (registrikood 10069725, aadress Pikk 3, Väätsa alevik, Türi vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt...

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746; aadress Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila 72805) on...

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746; aadress Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila 72805) on...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Metsamaahalduse Aktsiaseltsi (registrikood10052156, aadress...

Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Metsamaahalduse Aktsiaseltsi (registrikood10052156, aadress...

Kõltsi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa...

Kõltsi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus

Kõltsi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts PRELVEX (registrikood: 10347224 )...

Aktsiaselts PRELVEX kaevandamisloa muutmise taotlus

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts PRELVEX (registrikood: 10347224 )...