Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte Rarex Ehitus OÜ (registrikood:...

Rarex Ehitus OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte Rarex Ehitus OÜ (registrikood:...

OÜ Oisu Biogaas keskkonnaloa nr L.ÕV/300816 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ Oisu Biogaas (registrikood 11515434,...

OÜ Oisu Biogaas keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

OÜ Oisu Biogaas keskkonnaloa nr L.ÕV/300816 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ Oisu Biogaas (registrikood 11515434,...

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Edelaraudtee aktsiaselts (registrikood 10786958, aadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kaare tn 25, 72212) esitatud keskkonnaloa taotluse. ...

Edelaraudtee aktsiaseltsi keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Edelaraudtee aktsiaselts (registrikood 10786958, aadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kaare tn 25, 72212) esitatud keskkonnaloa taotluse. ...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud e aktsiaseltsi Roger Puit (registrikood 10106076,...

Villevere liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud e aktsiaseltsi Roger Puit (registrikood 10106076,...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Osaühingu Turgel Ehitus Grupp (registrikood...

Sonni kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Osaühingu Turgel Ehitus Grupp (registrikood...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood...

RMK keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood...

Aktsiaselts Väätsa Prügila keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TAC-Ettevõtted (edaspidi ettevõte)...

AS TAC-Ettevõtted keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TAC-Ettevõtted (edaspidi ettevõte)...

Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet...

Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing ESTONIA (registrikood 10038386;...

Osaühing ESTONIA keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing ESTONIA (registrikood 10038386;...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Edelaraudtee aktsiaseltsi (registrikood...

Edelaraudtee aktsiaseltsi keskkonnaloa taotluse menetluse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Edelaraudtee aktsiaseltsi (registrikood...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse BLRT Refonda Baltic OÜ (registrikood...

BLRT Refonda Baltic OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse BLRT Refonda Baltic OÜ (registrikood...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Leventera Grupp (registrikood 11929360,...

OÜ Leventera Grupp keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Leventera Grupp (registrikood 11929360,...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Neular OÜ (registrikood 12983077, aadress...

Neular OÜ keskkonnaloa taotluse menetluse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Neular OÜ (registrikood 12983077, aadress...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood...

Aktsiaselts Väätsa Prügila keskkonnaloa taotluse menetluse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood...

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Neular OÜ esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329229 muutmise taotluse. Ettevõte soovib täpsustada käideldavate jäätmete liike ja koguseid,...

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Neular OÜ esitatud keskkonnaloa

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Neular OÜ esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329229 muutmise taotluse. Ettevõte soovib täpsustada käideldavate jäätmete liike ja koguseid,...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Nevel Eesti OÜ (registrikood 14866648,...

Nevel Eesti OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Nevel Eesti OÜ (registrikood 14866648,...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri kood...

AS Väätsa Prügila keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri kood...

Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- Aktsiaselts KONESKO 21.06.2021- Türi Vallavalitsus avaldab teadaande...

Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- AS KONESKO

Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- Aktsiaselts KONESKO 21.06.2021- Türi Vallavalitsus avaldab teadaande...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri...

Aktsiaselts Väätsa Prügila keskkonnaloa taotlus jäätmete taaskasutamiseks

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri...