Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts PRELVEX (registrikood: 10347224 )...

Aktsiaselts PRELVEX kaevandamisloa muutmise taotlus

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts PRELVEX (registrikood: 10347224 )...

Kõltsi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa...

Kõltsi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus

Kõltsi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Metsamaahalduse Aktsiaseltsi (registrikood10052156, aadress...

Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Metsamaahalduse Aktsiaseltsi (registrikood10052156, aadress...