Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood...

Aktsiaselts Väätsa Prügila keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TAC-Ettevõtted (edaspidi ettevõte)...

AS TAC-Ettevõtted keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TAC-Ettevõtted (edaspidi ettevõte)...

Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet...

Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing ESTONIA (registrikood 10038386;...

Osaühing ESTONIA keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing ESTONIA (registrikood 10038386;...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Edelaraudtee aktsiaseltsi (registrikood...

Edelaraudtee aktsiaseltsi keskkonnaloa taotluse menetluse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Edelaraudtee aktsiaseltsi (registrikood...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse BLRT Refonda Baltic OÜ (registrikood...

BLRT Refonda Baltic OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse BLRT Refonda Baltic OÜ (registrikood...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Leventera Grupp (registrikood 11929360,...

OÜ Leventera Grupp keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Leventera Grupp (registrikood 11929360,...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Neular OÜ (registrikood 12983077, aadress...

Neular OÜ keskkonnaloa taotluse menetluse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Neular OÜ (registrikood 12983077, aadress...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood...

Aktsiaselts Väätsa Prügila keskkonnaloa taotluse menetluse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood...

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Neular OÜ esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329229 muutmise taotluse. Ettevõte soovib täpsustada käideldavate jäätmete liike ja koguseid,...

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Neular OÜ esitatud keskkonnaloa

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Neular OÜ esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329229 muutmise taotluse. Ettevõte soovib täpsustada käideldavate jäätmete liike ja koguseid,...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Nevel Eesti OÜ (registrikood 14866648,...

Nevel Eesti OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Nevel Eesti OÜ (registrikood 14866648,...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri kood...

AS Väätsa Prügila keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri kood...

Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- Aktsiaselts KONESKO 21.06.2021- Türi Vallavalitsus avaldab teadaande...

Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- AS KONESKO

Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- Aktsiaselts KONESKO 21.06.2021- Türi Vallavalitsus avaldab teadaande...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri...

Aktsiaselts Väätsa Prügila keskkonnaloa taotlus jäätmete taaskasutamiseks

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Väätsa Prügila (äriregistri...

17.02.2021- Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing Stenmarein ...

Jäätmete taaskasutamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- Osaühing Stenmarein

17.02.2021- Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing Stenmarein ...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i Tariston (registrikood 10887843,...

Maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine- Liivamäe II

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i Tariston (registrikood 10887843,...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Roger Puit (registrikood 10106076, aadress...

Villevere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Roger Puit (registrikood 10106076, aadress...

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et aktsiaselts Väätsa Agro (registrikood 10069725, aadress Pikk 3, Väätsa alevik, Türi vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt...

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et aktsiaselts Väätsa Agro (registrikood 10069725, aadress Pikk 3, Väätsa alevik, Türi vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt...

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746; aadress Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila 72805) on...

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746; aadress Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila 72805) on...

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Metsamaahalduse Aktsiaseltsi (registrikood10052156, aadress...

Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Metsamaahalduse Aktsiaseltsi (registrikood10052156, aadress...