Türi vald tegeleb Türi valla parkide ja puhkealade ning sotsiaalobjektide alla jäävate maade munitsipaliseerimisega. Türi valla üldplaneeringus on kavandatud perspektiivsed üldmaa ja ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega hoonestamata maa-alad, mida on vaja üldplaneeringu alusel munitsipaalomandisse taotleda. Jätkatakse Türi linna tänavate munitsipaalomandisse taotlemisega. 2015. aastal taotleti munitsipaalomandisse Türi linna tänavaid (19 maaüksust).
 
Türi vald on roheline vald, mille keskuseks on aedlinn Türi. Linna ja valla rohealade peamine eesmärk on võimaldada elanikel olla kontaktis loodusega nii lähi- kui kaugemate rekreatsioonialade kaudu. Valla üldkasutatavad haljasalad on hoolduse intensiivsuse, iseärasuse ning paiknemise järgi jaotatud seitsmesse hooldusklassi. Riigihankel esitatud haljasaladest väljapoole jäävatel piirkondadel on haljasalade hooldajaks Türi Haldus
 

Kontaktid

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja

Ametijuhend

Urmas Kupp

384 8259, 509 1415
Urmas.Kupp@tyri.ee 
Väätsal K 14-16
Kärus K 14-17

kõrgharidus,
põllumajanduse
mehaniseerimine

Maakorraldusspetsialist

Ametijuhend

Ene Mägi 384 8252, 511 8875
Ene.Magi@tyri.ee
kõrgharidus,
õigusteadus

Maakorraldusspetsialist

Ametijuhend 

Ülle Surva

384 8251; 5340 6933

Ylle.Surva@tyri.ee

Türil T 8-13;14-17
Väätsal E 8-13;14-17

kõrgharidus

Ehitusspetsialist

Ametijuhend

Kalev Pagarand

384 8255, 5347 2657
Kalev.Pagarand@tyri.ee 
Väätsal 8-13

kõrgharidus,
põllumajanduse
mehaniseerimine

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist

Ametijuhend

Janelle Leenurm

384 8279, 522 7326
Janelle.Leenurm@tyri.ee
Türil  E, T, R 
Kärus K, N 9-13 ja 14-17

kõrgharidus