Määruste eelnõud

Teabevaldaja on kohustatud avalikustama kohaliku omavalitsuse organite määruste eelnõud koos seletuskirjadega enne nende vastuvõtmiseks esitamist.

VALLAVOLIKOGU määruste eelnõud

VALLAVALITSUSE määruste eelnõud