Toetus raske majandusliku olukorra puhul

24.04.23

Raske majandusliku olukorra toetus on toimetulekuraskustesse sattunud isikule makstav mitteperioodiline toetus isiku ajutise raske majandusliku olukorra leevendamiseks, toimetuleku soodustamiseks ning hädavajalike sotsiaalsete ning majanduslike vajadustega seotud kulude katmiseks.

Toetust raske majandusliku olukorra puhul makstakse:

  •  asenduskodust tagasipöördunud isikule iseseisva elu alustamiseks vajalike vahendite soetamiseks;
  •  kinnipidamisasutusest tagasipöördunud isikule hädavajalike olmevajaduste rahuldamiseks;
  •  isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu (lähedase surm, tulekahju, loodusõnnetus vms).

Toetust makstakse kuni kolme kehtiva riikliku toimetulekupiiri ulatuses. Toetuse suurus sõltub isiku toimetulekuvõimest ning elukondlikest vajadustest.

Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus.

Alus: sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 121)

Info:
Krista Marrandi
sotsiaaltööspetsialist (Oisu, Kabala)
387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTF, PDF
Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)