Õigustatud huvi alusel andmete küsimine

Õigustatud huvi alusel Rahvastikuregistrist andmeid Türi vallavalitsus ei väljasta.

(RRS § 44 punkt 3).

Õigustatud huvi alusel on isikuandmete väljastajateks:

  1. kuni 20 isiku kohta kuus- maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused (RRS § 54 lg 1). Püsijuurdepääsuga andmetöötlejad on nimetatud Siseministeeriumi poolt välja antud volikirjas ja nendeks on maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused;
  2. kuni 100 isiku kohta aastas – volitatud töötleja ehk SMIT (RRS § 51 lg 2);
  3. 100+ isiku kohta annab loa Siseministeerium ja SMIT väljastab (RRS § 50 lg 2).

Seega, kui näiteks projekteerimisfirma pöördub tava KOV poole, siis tava KOVil ei ole seadusest tulenevat õigust õigustatud huvi alusel andmeid väljastada.
Selleks kasutada rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemi aadressil: https://rr-taotlus.smit.ee.
Sisse logimisel valida: Äriühing (õigustatud huvi) ja edasi Ühekordsete andmete väljastamine (valida vastav taotlusvormi, kui mitme isiku kohta andmeid soovitakse).
Taotlused peavad olema põhjendatud, miks andmeid soovitakse ja mis andmeid soovitakse (andmekoosseis nt elukohta).
Kui on tegemist äriühinguga, siis taotlust saab esitada allkirjaõiguslik isik või selleks volitatud isik. Volitatud isikul tuleb selleks esitada esindusõigust tõendav dokument (nt volikiri), mille saab manusena taotluse juurde kaasa panna.
Õigustatud huvi alusel andmete saamine on tasuline. Vastavalt riigilõivu seaduse § 3411 on  riigilõiv 5 eurot isiku kohta.
Kui andmeid küsitakse kuni 100 ja 100+ isiku kohta, siis neid tasusid reguleerib siseministri 14.01.2019 määruses nr 3 „Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud".

Info: 

Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
(I korrus, kabinet 102)